- Produkty lecznicze należy przechowywać zgodnie z zasadami. To świętość. Nikt tego nie kwestionuje. Inna sprawa, że te zasady są ustalone z dużym marginesem bezpieczeństwa - mówi Marek Posobkiewicz, główny inspektor sanitarny.

Czy źle przechowywane szczepionki zagrażają zdrowiu lub życiu pacjentów?

Każdy producent leków i żywności określa, w jakich warunkach należy przechowywać produkt, aby zachował swoją jakość i był bezpieczny. Warunki przechowywania szczepionek zawarte są w charakterystyce produktu leczniczego. Zgodnie z nią preparaty należy składować w temperaturze od plus 2 do plus 8 stopni Celsjusza. Inaczej mogą stracić swoje właściwości. Nie jest jednak tak, że do utraty skuteczności produktu dojdzie natychmiast po przekroczeniu wskazanych norm. Firmy dobrze wiedzą, jakie warunki wytrzymują ich szczepionki, ponieważ przeprowadzają dogłębne analizy w tym zakresie. Podobne badania przeprowadziła również w 2006 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i wydała raport w tej sprawie. Stwierdzono, że po przerwaniu łańcucha chłodniczego bezpieczeństwo jest utrzymane przez długi czas, znacznie dłuższy niż wynika to z przyjętych w Polsce norm proceduralnych.