W ciągu trzech ostatnich lat wyceniono ponad 500 świadczeń zdrowotnych - poinformował w środę w Sejmie wiceminister zdrowia Zbigniew Król. Poinformował, że AOTMiT pracuje m.in. nad wyceną świadczeń pediatrycznych, onkologicznych i leczenia ran przewlekłych.

W środę posłowie z komisji zdrowia wysłuchali informacji MZ na temat przyjętej metodologii oraz postępie prac nad taryfikacją świadczeń medycznych.

Taryfy świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych są ustalane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Wycena taka jest dokonywana w oparciu o rzeczywiste koszty ponoszone przez placówki medyczne – składają się na nie zarówno koszty leków i badań, jak i np. wynagrodzenia pracowników oraz koszty infrastruktury.

"Ważnym elementem procesu taryfikacji są dane, które musimy w ramach Agencji zbierać. One odnoszą się do zarówno danych finansowo-księgowych, jak i danych klinicznych oraz kosztowych w poszczególnych jednostkach. Z problemem rachunku kosztów zakładów opieki zdrowotnej borykamy się od początku przemian ustroju w naszym kraju i nie do końca jesteśmy z tym uporani" - powiedział wiceminister Zbigniew Król.

Poinformował, że w ciągu ostatnich trzech lat określono ponad 500 taryf świadczeń w kilkudziesięciu obszarach terapeutycznych i różnych zakresach.

W 2015 r. ustalono 179 taryf (m.in. z opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej), a rok później - 221 taryf (m.in. z zakresu leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej). W minionym roku Agencja opublikowała 129 taryf z zakresu leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i opieki długoterminowej.

Wkrótce Agencja przygotuje obwieszczenia dotyczące m.in. świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych; diagnostyki oraz leczenia zaburzeń rytmu serca oraz przezskórnych interwencji w zakresie serca, a także kompleksowych zabiegów trzustki. Rada ds. Taryfikacji pracuje jeszcze nad taryfami dotyczącymi m.in. przeszczepiania serca i wątroby, amputacji kończyn, reumatologii, leczenia wad serca i radioterapii protonowej nowotworów oka. W AOTMiT trwają także prace nad wyceną świadczeń z zakresu: rehabilitacji, pediatrii, kardiochirurgii, świadczeń onkologicznych, terapii hiperbarycznej, nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, leczenia ran przewlekłych oraz leczenia chorób układu moczowo-płciowego.

Wstrzymane zostały natomiast prace nad taryfikacją świadczeń związanych z ciążą i porodem, a także z leczeniem chirurgicznym noworodków. Mają one zostać wznowione po opracowaniu nowego rozporządzenia w sprawie standardu opieki nad kobietą w ciąży i noworodkami. Przed dwoma tygodniami minister zdrowia Łukasz Szumowski informował, że nowe standardy opieki okołoporodowej zostaną zaprezentowane jeszcze w pierwszym kwartale tego roku.

Przewodniczący komisji zdrowia Bartosz Arłukowicz pytał wiceministra o te świadczenia, których wycena została obniżona. "Dlaczego zmniejszyliście wycenę osobodnia w oddziałach psychogeriatrycznych, czyli cenę płatności za jeden dzień (hospitalizacji w takim oddziale - PAP), o 16 proc. w dół? Jaka to jest polityka geriatryczna? (...) Mówicie, że chcecie walczyć z dopalaczami i narkotykami, dopalacze to problem narastający od wielu lat i bardzo niebezpieczny - zmieniacie wycenę osobodnia w oddziale leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych o 26 proc. w dół" - mówił przewodniczący. Pytał też o obniżki niektórych wycen m.in. w psychiatrii dziecięcej, przeszczepieniu płuc, angiografii, kardiologii.

Wiceminister powiedział, że "jeżeli chodzi o psychiatrę dziecięcą, nie było żadnych obniżek". Odnosząc się do uwagi Arłukowicza, że spadła wycena pobytu pacjenta na oddziale psychiatrii dziecięcej, Król powiedział, że jednocześnie podwyższone zostały "inne elementy". Wiceminister powiedział, że część taryf dotycząca m.in. uzależnień od dopalaczy została ustalona w 2015 r. "Ona jest na bieżąco poprawiana, będzie urealniania przy okazji świadczeń psychiatrycznych" - zapowiedział. Dodał, że w efekcie prowadzonego pilotażu dotyczącego psychiatrii spodziewane jest podwyższenie wyceny części świadczeń.