Dofinansowanie ratownictwa medycznego oraz wyposażenie szpitali to główny cel projektów wzmacniających strategiczną infrastrukturę ochrony zdrowia; w czwartek podpisano umowy o dofinansowanie 21 takich projektów na 250 mln zł - poinformował minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

"W ostatnim czasie jest dużo dobrych wiadomości i dużo dobrego dzieje się w obszarze ochrony zdrowia, w obszarze, w którym ludzie zwykli częściej narzekać" - powiedział Radziwiłł podczas czwartkowej uroczystości podpisania umów. Wzięli w niej udział minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz wiceminister zdrowia Piotr Gryza.

"Wszystkie umowy, które dzisiaj zostaną podpisane, razem warte są 250 mln zł. To naprawdę duży zastrzyk środków, które pozwolą zrealizować najważniejsze potrzeby przede wszystkim w dwóch obszarach: w ratownictwie medycznym (...) i drugi obszar to wyposażenie ośrodków o działaniu ponadregionalnym, które dzięki temu będą wychodzić naprzeciw rzeczywistym potrzebom mieszkańców" - zaznaczył minister zdrowia.

Chodzi o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna wartość 21 umów to ponad 250 mln zł, z tego - jak informuje resort zdrowia - z unijnych pieniędzy trafi do beneficjentów 208 mln zł.

Wsparciem zostaną objęte szpitalne oddziały ratunkowe oraz ponadregionalne szpitale udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, oddechowego oraz ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci. Wsparcie otrzymały także projekty polegające na wymianie lub zakupie akceleratorów liniowych.

Radziwiłł poinformował, że wśród projektów, których dotyczą dwie podpisane w czwartek umowy jest wielospecjalistyczny szpital wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim. "Jedna umowa dotyczy sprzętu dla szpitalnego oddziału ratunkowego, a druga - akceleratora do radioterapii. Obie umowy są razem warte ponad 25 mln zł" - powiedział.

Minister zdrowia podał, że podpisane w czwartek umowy dotyczą także modernizacji i doposażenia klinik dziecięcych m.in. w Wojskowym Instytucie Medycznym, w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi, w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Katowicach i w Wojskowym Szpitalu z Polikliniką w Krakowie. "To są największe projekty" - zaznaczył. Dodał, że z dotacji skorzystają także pacjenci w takich miastach jak Międzyrzec, Zambrów, Konin, Lesko, Głogów i Kościerzyna.

"To szansa na to, żeby placówki, jednostki wzbogaciły się o wysokospecjalistyczny, nowoczesny, najlepszy sprzęt. Ale tak naprawdę to wielkimi wygranymi tego rozstrzygnięcia są i powinni być pacjenci, chorzy. To oni będą podwójnymi beneficjentami tego, że placówki wzbogacają się o ten sprzęt” - powiedziała Rafalska.

Ministerstwo Zdrowia łącznie w ramach sektora zdrowie Programu Infrastruktura i Środowisko podpisało 220 umów na łączną kwotę 1 mld 399, 36 mln zł (w tym 1 mld 177,4 mln zł ze środków unijnych). Umowy te wykorzystują 63,64 proc. dostępnych środków. Umowy dla kolejnych inwestycji będą zawierane na początku stycznia 2018 r.