RPO apeluje o powołanie międzyresortowego zespołu ds. ochrony zdrowia osób pozbawionych wolności, składającego się z przedstawicieli ministerstw kierowanych przez Konstantego Radziwiłła oraz Zbigniewa Ziobrę.
Reklama
O stworzenie takiego gremium rzecznik bezskutecznie zabiega od lat. A do jego biura – jak wskazuje – cały czas docierają skargi dotyczące opieki medycznej w jednostkach penitencjarnych. Niedawno opinią publiczną wstrząsnęła sprawa śmierci Agnieszki Pysz, do której doszło w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów.
Co prawda w ustawie o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020” przewidziano wydatki na zmianę systemu zatrudniania personelu medycznego w placówkach leczniczych jednostek penitencjarnych oraz ich modernizację, jednak sam ustawodawca przyznaje, że środki te mają sfinansować wyłącznie najpilniejsze potrzeby.
Rzecznik zwraca uwagę, że problem zauważalny jest także w przypadku opieki nad pozbawionymi wolności osobami z niepełnosprawnością psychiczną. W obecnym systemie więziennej opieki funkcjonuje jedynie pięć oddziałów psychiatrycznych, wykorzystywanych głównie do prowadzenia obserwacji. Natomiast w wielu jednostkach penitencjarnych w ogóle nie ma zatrudnionych lekarzy o takiej specjalizacji.
Dlatego, w ocenie RPO, powołanie międzyresortowego zespołu byłoby zasadne. Mógłby on kompleksowo przeanalizować problemy więziennej służby zdrowia i zastanowić się nad sposobem rozwiązania najpilniejszych kwestii.