Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapowiedział, że w czwartek spotka się z młodymi lekarzami i przedstawi im bardzo "wyraźną" ofertę. Dodał, że resort otrzymał środki na wsparcie 6 specjalizacji, w których jest największe zapotrzebowanie na młodych lekarzy.

Na 2 października lekarze rezydenci zapowiadają strajk głodowy w proteście przeciwko – jak mówią – swoim głodowym pensjom.

Radziwiłł pytany w radiowej Trójce, czy ten protest jest słuszny, powiedział, że problemów, które stoją przed młodymi lekarzami jest bardzo dużo. "Bardzo intensywnie pracujemy nad rozwiązaniem wielu z nich, (...) także we współpracy z tym środowiskiem młodych lekarzy" - mówił.

"Jesteśmy w przededniu kończenia prac nad nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w części dotyczącej ich kształcenia specjalizacyjnego (...) i można powiedzieć, że wychodzimy w tym projekcie naprzeciw większości postulatów zgłaszanych przez to środowisko" - mówił szef MZ.

Jego zdaniem należy stworzyć bardziej przyjazny system specjalizacji młodych lekarzy. "Tak, żeby był lepszy dostęp do zdobywania specjalizacji, a także, żeby sam system zdobywania specjalizacji był bardziej przyjazny" - wyjaśnił Radziwiłł.

Poinformował, że w czwartek spotka się ze środowiskami młodych lekarzy i rezydentów. "Moja oferta będzie bardzo wyraźna" - podkreślił. "Decyzją rządu sprzed dwóch dni mam zdecydowanie więcej środków na - można powiedzieć - podwyżki dla rezydentów w przyszłym roku, ale będą to środki dedykowane tylko niektórym specjalnościom" - zaznaczył. Wyjaśnił, że środki te będą przekazane na wsparcie sześciu specjalizacji m.in. chirurgii, pediatrii czy medycyny rodzinnej i ratunkowej.