W Sejmie trwa pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Latos wskazał, że o to od "dawna zapowiadana i niezwykle ważna ustawa".

"Jest sprawą oczywistą, że (…) POZ to fundament systemu, który nie funkcjonuje w taki sposób, jak by wszyscy oczekiwali – i to zarówno pacjenci, jak i osoby pracujące w POZ. Można mieć różnego rodzaju uwagi, które niekiedy są sprzeczne; tym niemiej wszyscy są zgodni, że 80 proc. zdarzeń medycznych powinno być załatwianych na poziomie POZ" – wskazał Latos. Stąd, jak dodał, proponowane zmiany.

Jak dodał, procedowana regulacja, oprócz ustawy o tzw. sieci szpitali, ma w sposób zasadniczy zmienić funkcjonowanie służby zdrowia.