Kończący studia na kierunku ratownictwo medyczne będą po sześciomiesięcznej praktyce (obejmującej m.in. 960 godzin dydaktycznych) zdawać Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego (PERM). Przewiduje to projekt rozporządzenia ministra zdrowia.Nowe zasady obejmą osoby, które rozpoczęły studia w zeszłym roku lub podejmą je w latach kolejnych (po 30 września 2016 r.). Pozytywny wynik egzaminu będzie warunkiem wykonywania zawodu. Ministerstwo Zdrowia szacuje, że przystąpi do niego ok. 2,5 tys. osób rocznie. Projekt rozporządzenia określa m.in. zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych, zasady powoływania komisji egzaminacyjnej czy postępowanie dotyczące unieważnienia egzaminu w stosunku do wszystkich bądź niektórych zdających.
Jak podkreśla ministerstwo, projektowane przepisy będą narzędziem do rzetelnej weryfikacji wiedzy i kwalifikacji do wykonywania zawodu ratownika medycznego. Absolwenci studiów uzyskają jednolite przygotowanie umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie.
MZ zakłada, że pierwszy egzamin PERM odbędzie się w 2020 r. Opłata egzaminacyjna wyniesie 140 zł.
W 2016 r. w ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne działało 1492 zespoły ratownictwa medycznego, 17 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz 221 szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR). Z systemem współpracowało także 161 izb przyjęć oraz 13 centrów urazowych.
Zespoły ratownictwa medycznego najczęściej udzielały pomocy w domu (ponad 70 proc. przypadków). Pracowało w nich 21,6 tys. personelu medycznego. Lekarze stanowili 20,6 proc. pracujących, pielęgniarki – 9,8 proc., a ratownicy medyczni – 64,7 proc. Inne osoby to niespełna 5 proc.
1,5 tys. tyle funkcjonuje w Polsce zespołów ratownictwa medycznego
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach