Resort rodziny, pracy i polityki społecznej przewiduje, że drugi pakiet ustaw programu "Za życiem" zostanie przyjęty przez Sejm jesienią br. i wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 r. Proponowane zmiany mają głównie usprawnić funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej.

Jak poinformował dziennikarzy we wtorek wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz, pakiet będzie dotyczył przede wszystkim zmian w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

„Chcemy, żeby działania związane z tą ustawą weszły od 1 stycznia 2018 roku. Główne zmiany będą dotyczyć funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej, żeby usprawnić i ułatwić ich funkcjonowanie” - wyjaśnił Michałkiewicz, który w Krakowie uczestniczył w regionalnych konsultacjach ze środowiskiem osób niepełnosprawnych ws. drugiego pakietu ustaw programu "Za życiem".

Jak zaznaczył, takich warsztatów jest sporo w całym kraju, ale są one nierównomiernie rozmieszczone – nowa ustawa ma to zmienić. „Żeby każda osoba niepełnosprawna, która będzie chciała korzystać z takiej formy wsparcia, miała taką możliwość” - zapowiedział wiceminister.

„Te warsztaty terapii zajęciowej są miejscem, gdzie osoby niepełnosprawne się realizują, mogą żyć w swoim środowisku, mają przyjaciół, ale także często mają szansę na podjęcie zatrudnienia i chcemy ten aspekt prozatrudnieniowy poprawić i zwiększyć” - zapowiedział Michałkiewicz.

Zwiększaniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych służyć ma – zapowiedział wiceminister - tzw. zatrudnienie wspierane, gdzie przy pomocy trenera pracy osoba niepełnosprawna miałaby szansę znaleźć pracę.

Resort proponuje, żeby przy warsztatach powstawały też tzw. kluby absolwenta otaczające wsparciem i opieką osoby, które już je opuściły i podjęły pracę. „Chodzi o to, żeby miały one dalej kontakt ze swoimi przyjaciółmi i opiekunami, gdzie czują się dobrze i bezpiecznie” ocenił przedstawiciel MRPiPS.

Odbywające się we wtorek w Krakowie "Konsultacje plus" mieszczą się w cyklu szesnastu regionalnych i dwóch ogólnopolskich konferencji połączonych z warsztatami. Konsultacje skierowane są zarówno do przedstawicieli organizacji zajmujących się kwestiami wychowawczymi, socjalnymi, niepełnosprawnością, jak też do wszystkich zainteresowanych. Konferencje regionalne zaplanowano w każdym województwie. Zakończą się w październiku w Opolu.

Program "Za życiem" ruszył w styczniu. Jego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, począwszy od zapewnienia dostępu do wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży, w tym powikłanej, porodu i połogu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.