Preferencje w ramach programu Mieszkanie+, dodatkowe pieniądze na aktywizację bezrobotnych rodziców, utworzenie 380 ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych zapewniających pomoc do siódmego roku życia oraz wydłużenie zasiłku opiekuńczego z 14 do 30 dni w przypadku opieki nad dzieckiem ze znacznym stopniem niepełnosprawności – to główne nowości programu „Za życiem”.
Uchwałę w sprawie jego przyjęcia podjął wczoraj rząd. To rozszerzenie oraz doprecyzowanie pomocy dla rodzin, w których urodziło się dziecko nieuleczalnie chore. Program ma oferować kompleksowe rozwiązania dla kobiet w ciąży i ich rodzin i wczesne wspomaganie dziecka.
Kolejną z nowości będzie też doposażenie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – docelowo powstanie ok. 40 takich placówek na terenie kraju. Jednym z głównych celów zmian jest zmniejszenie liczby aborcji. Do 2021 r. koszt realizacji programu ma łącznie wynieść 3,7 mld zł, w przyszłym roku 511 mln zł.