Mam kawałek łąki nad rzeką, którą od niedawna organizowane są spływy. Miejsce to położone jest na uboczu, ale ma niezły dojazd z drogi głównej – opowiada pan Janusz. – Chciałbym zorganizować tam pole biwakowe. Czy muszę w tym celu otworzyć działalność gospodarczą? Czy istnieją konkretne wymagania, jak powinienem wyposażyć obozowisko – zastanawia się czytelnik.
Pan Janusz w swoim liście nie podał nam informacji kluczowej dla zagadnienia, a mianowicie, czy jest rolnikiem, czy nie. Od tego zależy sposób postępowania.
Rolnik, który zorganizuje na swoim terenie pole namiotowe i będzie je udostępniał za opłatą turystom, nie musi zakładać firmy. Istnieje tylko jeden warunek: musi być rzeczywiście rolnikiem i większość dochodów uzyskiwać z prowadzenia gospodarstwa rolnego. Innymi słowy prowadzenie pola namiotowego nie może stanowić dla niego głównego źródła zarobków.
Jeśli tak jest, wystarczy zgłosić chęć prowadzenia pola namiotowego w gminie, zapłacić 17 zł opłaty skarbowej i odebrać potwierdzenie wpisu do ewidencji. Na ogół sprawę można załatwić od ręki. Na tym etapie trzeba zadeklarować, że usługi będą świadczone sezonowo i jak długo trwał będzie ten sezon.
W dalszej kolejności należy zająć się wyposażeniem pola. W rozporządzeniu w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, rozróżniono pole biwakowe i kemping. Co do drugiego z nich wymagania są większe (dojazd, oświetlenie, recepcja, rozbudowane urządzenia sanitarne). Pole namiotowe wystarczy ogrodzić, zbudować ujęcie wody, stanowisko do mycia, toalety (na terenach nieskanalizowanych mogą to być biotoalety), urządzić miejsce do wylewania nieczystości, postawić kosze na śmieci.
Jeśli jednak pan Janusz rolnikiem nie jest, a jedynie ma kawałek terenu i chce z tego faktu czerpać zyski, powinien zarejestrować działalność gospodarczą z wszystkimi jej konsekwencjami: będzie musiał płacić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wybrać formę rozliczeń z fiskusem i płacić podatki. A więc jeżeli nie spodziewa się wielkiego ruchu na swoim polu namiotowym, może się taka działalność okazać mało opłacalna. Bo nawet obniżone składki przez pierwsze dwa lata działalności wynoszą obecnie 465 zł (potem 1121 zł).
Podstawa prawna
Wymagania co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla kempingów (campingów) i pól biwakowych – załącznik nr 3 do rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2006 r. nr 22, poz. 169). Art. 3 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584).