Podróżni, których impreza turystyczna została dotknięta środkami przeciwdziałania pandemii Covid-19 mogą mieć prawo do obniżki ceny wycieczki; dyrektywa w sprawie imprez turystycznych przewiduje odpowiedzialność niezależną od winy organizatora - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Sprawa dotyczyła dwóch podróżnych, którzy wykupili u niemieckiego organizatora imprezę turystyczną obejmującą dwa tygodnie na Gran Canarii od 13 marca 2020. Zażądali oni obniżki ceny w wysokości 70 proc. ze względu na ograniczenia, które zostały wprowadzone na tej wyspie 15 marca 2020 r. w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii Covid-19, i na ich wcześniejszy powrót. Zamknięte zostały bowiem plaże i zastosowano godzinę policyjną, w związku z czym podróżnym zezwolono na opuszczenie pokoju hotelowego wyłącznie w celu zaopatrzenia się w żywność. Zabroniono korzystania z basenu i leżaków, a także anulowano program rozrywkowy. 18 marca 2020 r. obydwaj pasażerowie zostali poinformowani, że powinni być gotowi na opuszczenie wyspy w każdej chwili i po upływie dwóch dni musieli wrócić do Niemiec.

Organizator odmówił przyznania im obniżki ceny, uznając, że nie można mu przypisać odpowiedzialności za to, co stanowi "ogólne ryzyko życiowe". W związku z tym obaj turyści skierowali sprawę do sądu.

W czwartkowym wyroku Trybunał stwierdził, że "podróżny ma prawo do obniżki ceny imprezy turystycznej, w sytuacji gdy niezgodność usług turystycznych objętych jego imprezą turystyczną spowodowana jest ograniczeniami nałożonymi w docelowym miejscu podróży w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej, takiej jak Covid-19".

Przyczyna niezgodności usług turystycznych, a w szczególności możliwość przypisania jej organizatorowi, nie ma w tym względzie znaczenia, ponieważ dyrektywa przewiduje w zakresie prawa do obniżki ceny odpowiedzialność niezależną od winy organizatora.

"Jest on zwolniony z tej odpowiedzialności jedynie wówczas, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług turystycznych można przypisać podróżnemu, co nie miało miejsca w niniejszej sprawie. (...) Obowiązki organizatora wynikające z umowy o udział w imprezie turystycznej obejmują nie tylko obowiązki, które zostały wyraźnie określone w umowie, ale również obowiązki, które są z nią związane, jako że wynikają z celu tej umowy" - dodał TSUE.

Do sądu okręgowego w Monachium będzie należało dokonanie oceny, na podstawie usług, jakie dany organizator powinien świadczyć zgodnie z umową, czy zamknięcie basenów danego hotelu, brak programu rozrywkowego w tym hotelu oraz brak możliwości dostępu do plaż na Gran Canaria i zwiedzania tej wyspy w następstwie środków podjętych przez władze hiszpańskie mogły stanowić niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez tego organizatora.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)