Jako główne powody ogromnych kolejek i wydłużonego czasu oczekiwania na złożenie paszportu urzędnicy wskazują: zbliżający się sezon urlopowy po obostrzeniach pandemicznych lat 2020-2021, wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz obecny kryzys na Ukrainie.

- Problem ze złożeniem wniosku o paszport wynika z bardzo dużego w ostatnich tygodniach wzrostu liczby osób ubiegających się o dokument. Podobna sytuacja ma miejsce na terenie całej Polski – mówi Tomasz Wiśniewski rzecznik prasowy wojewody Kujawsko-Pomorskiego - Nie jest to wzrost o 10, 20 czy 30 procent, ale nawet o kilkaset procent w porównaniu do poprzedniego roku.

- Takie zjawisko zauważamy już od 24 lutego 2022 r – dodaje Agnieszka Strzępka, rzecznik prasowy Wojewody Lubelskiego. - Mowa tu o oddziałach ds. paszportów w Lublinie, delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu oraz terenowych punktach paszportowych w Kraśniku i Puławach. W okresie od 24 lutego 2022 r. do 17 marca 2022 r. w województwie lubelskim łącznie w sześciu miejscach zostało złożonych około 8,5 tys. wniosków, w samym Lublinie 4,8 tys. Zainteresowanie wydaniem paszportu w latach ubiegłych w analogicznym okresie było kilkukrotnie niższe – mówi rzecznik.

Reklama

Zwiększona obsługa dodatkowe godziny pracy

Oddział Paszportów w Olsztynie, pomimo pandemii otworzył się w pełni na obsługę klienta już w maju ub.r. Uruchomiony został system rejestracji klientów w kolejkomacie, jest też możliwość rejestracji wizyty on-line w ciągu miesiąca. W poniedziałki klienci przyjmowani są dłużej, do godz. 17.00. Oddział pracuje też w soboty, przygotowując wnioski do wysyłki.

Reklama

Podobnie jest w Kujawsko-pomorskiem, gdzie złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego jest możliwe po uprzedniej rejestracji internetowej. Rezerwacja możliwa jest na 40 dni do przodu. Osoby chcące złożyć wniosek paszportowy mogą tego dokonać bez wcześniejszej rejestracji w siedzibie urzędu, poprzez pobranie biletu z systemu kolejkowego. Wydawanie numerów z systemu zostanie przerwane, gdy przybliżony czas obsługi osób, które pobrały bilet z systemu nie pozwoli na obsługę kolejnych osób w godzinach pracy urzędu. Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy już w połowie lutego br. zdecydował o otwarciu punktów paszportowych w soboty w godz. 8:00 – 15:00.

- W związku z ogromnym zainteresowaniem złożeniem wniosków, zwiększyliśmy liczbę stanowiska do obsługi klientów w oddziale ds. paszportów w Lublinie oraz planowane jest zwiększenie obsady personalnej w punkcie terenowym w Puławach – mówi lubelski rzecznik. - Ponadto, wydłużyliśmy godziny przyjęć wniosków w oddziale ds. paszportów w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Uruchomiliśmy tzw. system kolejkowy dla osób nieumówionych. Wszystkie osoby, które przybędą do oddziału i pobiorą bilet z biletomatu mają gwarancję, że zostaną przyjęte – zapewnia Strzępka.

Liczba wniosków. Przykłady

Oddział Paszportów w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie

(5 punktów przyjmowania wniosków na terenie województwa) odnotował w marcu br. ponad 8-krotny wzrost ilości składanych wniosków. Dla porównania w analogicznym okresie w marcu 2021 przyjęto 1554 wnioski o paszport, a w marcu 2022 było to aż 12 860 wniosków.

W województwie kujawsko-pomorskim

W styczniu, lutym i marcu suma wniosków wynosiła 6711. W tym roku w tych miesiącach było ich już 25 493

W Oddziale Paszportów w Białymstoku

W lutym 2022 roku przyjęto 2601 wniosków, podczas gdy w marcu – 6142

W województwie lubelskim

Łącznie tygodniowo 1441 wniosków (21.02.2022r. – 28.02.2022 r.)

Łącznie tygodniowo 4752 (07.03.2022 r. – 14.03.2022 r.)

W województwie mazowieckim

W styczniu br. liczba przyjętych wniosków wyniosła 19 344, w lutym br. 28 783, a w marcu 65 843. Dzienna liczba przyjętych wniosków w kwietniu br. to 2163 wnioski, natomiast w marcu br. 2862.

Terminy dotrzymane?

- Mimo większej liczby wniosków, terminy są zachowane. Czas oczekiwania na ten dokument nie uległ wydłużeniu i wynosi maksymalnie 30 dni od momentu złożenia wniosku. - mówi Kamila Ausztol z biura Wojewody Podlaskiego.

- Podobnie twierdzi Strzępka. - Aktualnie czas oczekiwania na wydanie dokumentu paszportowego to około 3 tygodnie. Biorąc pod uwagę czas oczekiwania na wydanie dokumentu paszportowego nie ma powodów do niepokoju. Wszystkie osoby, które złożą wnioski o wydanie dokumentu, otrzymają paszporty.

Również Mazowiecki Urząd Wojewódzki dokłada wszelkich starań, by obsługa wniosków przebiegała jak najszybciej. - Wzmocniono obsługę, która prowadzona jest we wszystkich dostępnych punktach i uzupełniany jest na bieżąco zapas druków – donosi zespół prasowy wojewody mazowieckiego. „Obecnie sytuacja związana z obsługą klientów stabilizuje się.”

Urzędnicy radzą. Na co zwrócić uwagę wyrabiając paszport?

 • na poprawnie zrobione zdjęcie zgodnie z wymogami biometrycznymi;
 • na poprawne wypełnienie wniosku i na poprawne złożenie odręcznego podpisu na wniosku do skanowania (nie może dotykać ramki);
 • w przypadku paszportów dla dzieci wymagana jest obecność obojga rodziców lub notarialna zgoda nieobecnego rodzica;
 • opłaty można dokonać na terminalu płatniczym, w przypadku braku karty płatniczej opłaty należy dokonać wcześniej i mieć potwierdzenie wpłaty;
 • w przypadku korzystania z przysługującej ulgi należy okazać stosowne dokumenty uprawniające do niej.

Jak wyrobić paszport w urzędzie - poradnik

Paszport jest dokumentem, który poza dowodem osobistym umożliwia wyjazd z Polski i przekroczenie granicy wielu krajów świata. Jego wydawaniem zajmują się wojewodowie. Biura paszportowe znajdują się w urzędach wojewódzkich oraz w specjalnych punktach na terenie mniejszych miast. Jakie dokumenty należy zgromadzić i jak uzyskać paszport dla siebie i swojego podopiecznego?

Paszport. Kto może złożyć wniosek

Paszport może wyrobić każdy obywatel RP, który jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli paszport ma być wydany dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej - wniosek składa opiekun prawny. Osoba ubezwłasnowolniona musi być obecna podczas składania wniosku.

Istnieje jednak wyjątek. Polski obywatel może nie dostać paszportu lub można mu go odebrać – na przykład jeśli sąd lub prokuratura skieruje wniosek o odmowę wydania lub unieważnienie paszportu.

Paszport to dokument, który potwierdza tożsamość i polskie obywatelstwo. Z paszportem można podróżować za granicę, również do krajów, które nie należą do Unii Europejskiej. Polski paszport ma formę książeczki z 40 stronami, do której w razie przekraczania granic wklejane są odpowiednie wizy.

Gdzie złożyć wniosek o wydanie paszportu

Wydawaniem paszportu zajmują się wojewodowie, ale wniosek o jego uzyskanie można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Lista miejsc znajduje się na stronie urzędu wojewódzkiego. Obecnie nie ma już znaczenia miejsce zameldowania. Paszport można wyrobić tam, gdzie ma się miejsce zamieszkania lub można wybrać się do innego punktu w kraju, gdzie jest szansa na krótszy czas oczekiwania.

Polacy mieszkający za granicą mogą o wydanie paszportu ubiegać się w placówkach konsularnych.

Jakie dokumenty potrzebne są do wyrobienia paszportu

Potrzebne dokumenty:

 • wniosek o wydanie paszportu – można uzyskać go w punkcie paszportowym;
 • jedno kolorowe zdjęcie – musi być aktualne, trzeba udać się do fotografa nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 • dowód opłaty za paszport,
 • dokument, który potwierdzi prawo do ulgi (na przykład legitymacja studencka) albo całkowite zwolnienie z opłaty,
 • ważny paszport, który obecnie jest używany. Jeśli nie ma ważnego paszportu należy wziąć ze sobą ważny dowód osobisty,
 • jeśli nazwisko zostało zmienione po ślubie za granicą – należy pozyskać skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa.

Urzędnik może poprosić o inne dokumenty, np. skrócony odpis polskiego aktu stanu cywilnego, poświadczenie obywatelstwa polskiego), jeżeli:

 • będzie miał wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa,
 • w przedstawionych dokumentach, będą różne, sprzeczne ze sobą dane.

Zwolnienia i ulgi paszportowe

Można skorzystać z 50 proc. ulgi – czyli zapłacić 70 zł – jeśli obywatel:

 • jest uczniem albo studentem,
 • jest emerytem,
 • jest rencistą,
 • jest osobą z niepełnosprawnością,
 • jest na utrzymaniu małżonka, który jest emerytem, rencistą albo osobą z niepełnosprawnością,
 • przebywa w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym,
 • dostaje zasiłek stały z pomocy społecznej,
 • jest kombatantem albo ofiarą represji wojennych i okresu powojennego,
 • jest rodzicem albo małżonkiem rodzica w rodzinie wielodzietnej i ma ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Można skorzystać z 75 proc. ulgi – czyli zapłacić 35 zł – jeśli obywatel:

 • ma mniej niż 26 lat, uczy się i jest dzieckiem z rodziny wielodzietnej (ma ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny),
 • jest dzieckiem z niepełnosprawnością z rodziny wielodzietnej (ma ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny).

Można skorzystać tylko z jednej ulgi. Jeśli jest prawo do kilku ulg należy wybrać najkorzystniejszą dla siebie i udokumentować prawo do tej ulgi.

Kiedy za wydanie paszportu nie ma opłat

Za paszport nie płaci obywatel, który:

 • ma ponad 70 lat,
 • przebywa w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem albo operacją,
 • dostaje zasiłek stały z pomocy społecznej, a wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem albo operacją,
 • posiada paszport z wadę techniczną, na przykład nie można odczytać danych z mikroprocesora,
 • jest żołnierzem wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa – nie dotyczy to żołnierzy zawodowych.

Uwaga. Obywatel zapłaci mniej, jeśli wymieni paszport przed upływem jego ważności z jednego z trzech powodów:

 • zmienił się wygląd osoby,
 • zmieniły się dane, na przykład nazwisko po ślubie,
 • w paszporcie nie ma już miejsca na kolejne wizy lub stemple, które potwierdzają przekroczenie granicy.

Uwaga. Jeśli z własnej winy dojdzie do utraty lub zniszczenia paszportu – opłata za wyrobienie nowego będzie trzykrotnie wyższa.

Jak złożyć wniosek o paszport

Należy:

 • zebrać wszystkie potrzebne dokumenty;
 • dokonać opłaty za paszport;
 • złożyć dokumenty w punkcie paszportowym.

Wniosek należy złożyć osobiście. Urzędnik na miejscu pobierze też odciski palców.

Opłaty paszportowe

 • 30 zł – dzieci do 13 lat,
 • 70 zł – uczniowie od 13. roku życia i studenci,
 • 140 zł – dorośli.

Paszport dla dziecka

W przypadku dziecka wniosek o paszport składają rodzice lub opiekuni prawni. Do punktu paszportowego musi udać się również dziecko, jeśli ukończy piąty rok życia. W przypadku dzieci powyżej 12 lat pobierany jest odcisk palca. We wniosku o wydanie paszportu dla dzieci oboje rodziców muszą podpisać zgodę w obecności urzędnika.

Wymagane dokumenty do otrzymania paszportu dla dziecka - są takie same jak w przypadku dorosłych.

Jak długo trzeba czekać na wydanie paszportu

Do 30 dni od złożenia wniosku. Jeśli wniosek został złożony za granicą (w polskim konsulacie) może to potrwać dłużej. Urzędnik poda dokładny termin realizacji.

Paszport tymczasowy

W razie pilnej sytuacji życiowej można ubiegać się o paszport tymczasowy. Zostanie wydany szybciej, ale będzie ważny tylko przez rok.

Sytuacje, w których można ubiegać się o wydanie paszportu tymczasowego:

 • zachorował lub zmarł ktoś bliski z rodziny,
 • trzeba wyjechać służbowo,
 • nie ma możliwości tymczasowo złożyć odcisków palców,
 • obywatel jest za granicą, a paszport stracił ważność lub został skradziony,
 • obywatel nie mieszkasz na stałe w Polsce bądź w innym kraju za granicą, ale jest w Polsce tymczasowo, jednak nie posiada ważnego dokumentu, by móc wrócić do kraju zamieszkania.

Wniosek o wydanie paszportu tymczasowego można pobrać w punkcie paszportowym lub w konsulacie, jeśli obywatel przebywa za granicą.

Poza tym należy posiadać również:

 • dowód wpłaty za wydanie paszportu,
 • dowód osobisty,
 • dokument, który potwierdzi konieczność wydania paszportu tymczasowego,
 • dla osób, które nie posiadają numeru PESEL i wnioskują o paszport za granicą - odpis skrócony albo zupełny polskiego aktu urodzenia,
 • dla osób, które zawarły związek małżeński za granicą i zmieniły nazwisko - odpis skrócony albo zupełny polskiego aktu małżeństwa,
 • odpis skrócony albo zupełny dowolnego polskiego aktu stanu cywilnego albo dokument potwierdzający polskie obywatelstwo (wymagany w razie wątpliwości co do tożsamości lub posiadanego obywatelstwa).

Wyrobienie paszportu tymczasowego kosztuje 30 zł, jeśli wnioskuje się o ten dokument w Polsce.

Jak sprawdzić, czy paszport jest gotowy

Można to zrobić na 2 sposoby:

 • skorzystać z usługi: Sprawdź, czy twój paszport jest gotowy na stronie https://obywatel.gov.pl/
 • można zadzwonić do urzędu wojewódzkiego i podać numer sprawy. Ten znajduje się na potwierdzeniu złożenia wniosku, które zostanie nadany w punkcie paszportowym.

Jakie dane zawiera paszport

 • nazwisko,
 • imię lub imiona,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • płeć,
 • wizerunek twarzy,
 • podpis (z wyjątkiem dzieci do 13 lat oraz osób, które ze względu na niepełnosprawność nie mogą samodzielnie się podpisać),
 • numer PESEL,
 • datę wydania i datę końca ważności paszportu,
 • serię i numer dokumentu,
 • informację, kto wydał paszport.

Jak długo ważny jest paszport

 • 5 lat od wydania – dla dziecka do 13 lat,
 • 10 lat od wydania – dla osoby powyżej 13 lat.

Kiedy paszport traci ważność

Paszport straci ważność, gdy:

 • upłynie termin jego ważności. W paszporcie jest data upływu terminu jego ważności,
 • dojdzie do zgłoszenia jego utraty albo zniszczenia,
 • ktoś zwróci do urzędu zgubiony paszport,
 • dojdzie do utraty polskiego obywatelstwa,
 • zmiany danych osobowych (nazwiska, imienia albo imion, numeru PESEL),
 • zostanie unieważniony.

Gdy zgłaszany jest czyjś zgon – paszport tej osoby automatycznie straci ważność.

Wniosek o wydanie nowego paszportu

Wniosek o wydanie nowego paszportu należy złożyć:

 • nie później niż 30 dni od zmiany danych (na przykład nazwiska) – jeśli obywatel mieszka w Polsce,
 • nie później niż 90 dni od zmiany swoich danych (na przykład nazwiska) – jeśli obywatel mieszka za granicą.

Jeśli dane się zmieniły na przykład nazwisko po ślubie albo numer PESEL, czas na złożenie wniosku liczy się od dnia, w którym:

 • sporządzono akt małżeństwa – jeśli zmieniono nazwisko po ślubie,
 • w przypadku decyzji od urzędu w sprawie zmiany danych,
 • w przypadku orzeczenia sądu w sprawie zmiany danych,
 • zagranicznego odpisu aktu małżeństwa.

Co należy zrobić, jeśli paszport ulegnie zniszczeniu lub zagubieniu

Należy to zgłosić jak najszybciej do dowolnego punktu paszportowego lub polskiego konsulatu.

Informacje o adresach punktów paszportowych znajdują się na stronach internetowych urzędów wojewódzkich. Informacje o adresach polskich konsulatów można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych