Jak wygląda luzowanie restrykcji koronawirusowych w krajach unijnych? Gdzie paszporty covidowe są obowiązkowe, a gdzie nie? Sprawdź zasady wjazdu do wybranych państw.

Czechy

Od 15 lutego Czechy zmieniają zasady wjazdu do kraju. Osoby podróżujące do Czech z Polski indywidualnym środkiem transportu drogowego (np. samochód osobowy, motocykl, rower) nie muszą przed wjazdem wykonywać testu na obecność COVID-19 oraz wypełniać formularza lokalizacyjnego.

Osoby podróżujące do Czech z krajów UE transportem zbiorowym muszą wypełnić formularz lokalizacyjny. Dodatkowo muszą posiadać zaświadczenia o przyjęciu pełnej dawki szczepionki na COVID-19 (ważność szczepionki rozpoczyna się 14 dnia po przyjęciu dawki, okres ważności szczepienia 270 dni).

Osoby, które przechorowały COVID-19 nie muszą wykonywać testu na obecność koronawirusa; wystarczy zaświadczenie o byciu ozdrowieńcem. Ważność zaświadczenia rozpoczyna się 11. dnia po pozytywnym teście na obecność COVID-19 i trwa przez 180 dni.

Dodatkowo od 10 lutego został zniesiony obowiązek okazywania certyfikatów covidowych lub testów w kierunku COVID-19 m.in. w restauracjach, hotelach oraz na imprezach kulturalnych i sportowych. Nadal jednak obwiązuje zasłaniania nosa i ust w pomieszczeniach zamkniętych.

Słowacja

Od początku lutego wjazd do Słowacji jest możliwy bez odbycia 5-dniowej kwarantanny. Zasada ta dotyczy tylko osób w pełni zaszczepionych oraz ozdrowieńców. Przed wjazdem do kraju należy wypełnić formularz lokalizacyjny.

Unijny Certyfikat Covidowy jest obowiązkowy przy wjeździe do Republiki Słowackiej. Okres ważności certyfikatu wynosi 9 miesięcy licząc od podania ostatniej dawki szczepionki.

Noszenie masek FPP2 jest obowiązkowe w pomieszczeniach zamkniętych, w tym w szkołach, transporcie publicznym oraz na zewnątrz, gdzie odległość jest mniejsza niż 2 metry.

Noclegi turystyczne działają według systemu sanitarnego OP+. System ten dotyczy osób, które są:

  • w pełni zaszczepione lub są ozdrowieńcami oraz posiadają negatywny wynik testu w kierunku COVID-19 (honorowane są zarówno testy PCR jak i antygenowe) oraz otrzymali dawkę przypominającą;
  • są w pełni zaszczepione i posiadają zaświadczenie ozdrowieńca, które nie jest starsze niż 180 dni.

Obiekty gastronomiczne funkcjonują według systemu sanitarnego OP. System ten dotyczy osób, które są:

  • w pełni zaszczepione
  • ozdrowieńcami i posiadają zaświadczenie, które nie jest starsze niż 180 dni oraz mają jedną dawkę szczepionki.

Niemcy

Za osobę zaszczepioną w Niemczech uważa się osobę, która co najmniej 14 dni przed wjazdem do Niemiec wykonała podstawowy cykl szczepienia tj. ma dwie dawki szczepionki w sytuacji szczepienia szczepionką dwudawkową. Osoba, która jednorazowo przyjęła preparat Johnson & Johnson nie jest uznawana za zaszczepioną.

Przed wjazdem i po przyjeździe do kraju osoby zaszczepione nie muszą wykonywać testu w kierunku COVID-19. Kwarantanna również nie będzie obowiązywać takie osoby pod warunkiem przesłania wraz z elektronicznym formularzem lokalizacyjnym certyfikatu covidowego. Takie samy zasady obowiązują osoby, które przechorowały COVID-19.

Z kolei osoby niezaszczepione przed przyjazdem do Niemiec muszą wykonać test na obecność COVID-19 (szybki test antygenowy lub test PCR), który nie będzie starszy niż 48 godz. Po przekroczeniu granicy osoby niezaszczepione będzie obowiązywać 10-dniowa kwarantanna. Izolacja może zostać skrócona, jeżeli po pięciu dniach zostanie wykonany test na obecność COVID-19 a jego wynik będzie negatywny. Wynik testu należy wysłać do właściwego miejscowo niemieckiego urzędu ds. zdrowia.

W Niemczech obowiązuje nakaz noszenia maseczek chirurgicznych albo FFP2/KN95 w publicznych przestrzeniach zamkniętych.

Dodatkowo wiele krajów związkowych ograniczyło możliwość wejścia do urzędów i innych budynków publicznych do osób zaszczepionych, ozdrowieńców oraz osób posiadających aktualny, wykonany nie wcześniej niż 24 godz., negatywny wynik testu.

Środkami komunikacji publicznej mogą podróżować wyłącznie osoby zaszczepione, ozdrowieńcy albo osoby posiadające aktualny negatywny wynik testu. Wymóg ten nie dotyczy dzieci do 6 roku życia. Wstęp do restauracji, kina, muzeum, teatru czy klubu fitness wyłącznie dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców.

Na początku marca niemiecki rząd planuje wprowadzić ulgi dla restauracji, dyskotek i hoteli. W branży gastronomicznej ma obowiązywać zasada 3G, tj. wstęp dla zaszczepionych, wyzdrowiałych lub przetestowanych. Taka sama zasada powinna mieć zastosowanie również w hotelach. Dyskoteki i kluby mają być otwarte dla osób, które wyzdrowiały i zostały zaszczepione oraz dodatkowo są przetestowane lub zaszczepione szczepionką przypominającą.

Austria

Osoby w pełni zaszczepione to w Austrii osoby, które oprócz dwóch dawek szczepionki mają również dawkę przypominającą. Są one zwolnione z wykonania obowiązku testu PCR, aby wjechać na terytorium Austrii. Osoba, która ma dwie dawki preparatu musi wykonać test na obecność COVID-19.

Osoby przyjeżdżające do Austrii, które nie posiadają dokumentu potwierdzającego szczepienie lub przebycie choroby COVID-19 zobowiązane są do odbycia 10-dniowej kwarantanny. Kwarantannę uznaje się za zakończoną, jeśli najwcześniej w 5 dniu po przyjeździe zostanie wykonany test PCR i wynik testu będzie negatywny.

WAŻNE! Od 19 lutego zasada 2G (tylko osoby zaszczepione i ozdrowieńcy) zostanie zastąpiona przez 3G, tj. osoby zaszczepione, ozdrowieńcy lub osoby posiadające negatywny wynik testu PCR). Zasada 3G będzie obowiązywać w restauracjach, hotelach, na wyciągach narciarskich we wszystkich prowincjach Austrii z wyjątkiem Wiednia, gdzie pozostanie zasada 2G.

Od 5 marca wszystkie restrykcje związane z COVID-19 zostaną zniesione, z wyjątkiem obowiązkowych masek FFP2 w środkach transportu publicznego i pomieszczeniach zamkniętych, takich jak np. sklep czy apteka. W tym samym dniu zniesiona zostanie godzina policyjna, a kluby nocne i bary będą działać bez ograniczeń.

Francja

Osoby podróżujące z Polski do Francji muszą okazać certyfikat covidowy, zaświadczenie ozdrowieńca lub negatywny wynik testu PCR albo antygenowego wykonanego maksymalnie 24 godz. przed wyjazdem. Dzieci poniżej 12 roku życia są zwolnione z tych wymogów.

Osoby niezaszczepione podróżujące do Frakcji muszą okazać negatywny wynik testu w kierunku COVID-19 (PCR lub antygenowy) wykonany nie później niż 24 godz. przed wyjazdem. Negatywny wynik testu zwalnia z odbycia kwarantanny.

Od początku lutego nie ma obowiązku noszenia maseczek w otwartych przestrzeniach publicznych. Zakrywanie nosa i ust jest jednak nadal obowiązkowe w zamkniętych przestrzeniach publicznych oraz podczas imprez masowych. 16 lutego ponownie otwarte zostały dyskoteki; klienci barów i restauracji mogą spożywać posiłki i napoje również przy kontuarze.

Okazanie paszportu covidowego przy wejściu do baru lub restauracji jest obowiązkowe.