Począwszy od siedmiu ostatnich edycji, Analizy Cen wyjazdów odnoszą się już tylko do analiz last minute ponieważ wyjazdy z końcowej części sezonu letniego stały się już wtedy ofertami lastowymi. Bieżąca analiza wskazuje, że trzeci tydzień września przyniósł dalsze spadki średniej ceny wyjazdów last minute oferowanych przez biura podróży. Wyniósł on tym razem jednak 53 złote podczas gdy poprzednio zanotowano spadek o 21 złotych. Obecnie obserwowane zniżki to typowa kontynuacja stopniowych redukcji cen wyjazdów wypoczynkowych charakterystyczna dla końca sezonu letniego.

Nadal widoczne jest zjawisko dużych dodatnich różnic pomiędzy średnimi cenami wycieczek z terminami wyjazdu za kilka dni wobec takich samych z terminami o tydzień lub dwa późniejszymi. Podobnie, jak od wielu już tygodni występuje ono na kierunkach greckich, ale ostatnio nasiliło się na również na tureckich. Nie są od niego wolne również Wyspy Kanaryjskie, a nawet kierunki egipskie, gdzie dotychczas obserwowaliśmy dość duże wyrównanie pomiędzy cenami super last minute i cenami wycieczek z terminami wyjazdów za około dwa tygodnie.

Struktura średnich cen hoteli na poszczególnych kierunkach wakacyjnych wyjazdów uległa ostatnio istotnym zmianom – zaznacza Jacek Dąbrowski współzałożyciel TravelDATA i portalu www.wczasopedia.pl i dodaje: Ze statystyk wypadła Bułgaria z powodu zakończenia sezonu. W tej sytuacji najlepsze oferty hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych znajdziemy na Synaju, Egipskim Wybrzeżu oraz w Tunezji. Jedynie hotele trzygwiazdkowe oferowane są obecnie najtaniej na Tureckiej Riwierze, Tunezji i – po dużych spadkach - na Krecie. Zjawisko systematycznie powtarzających się oscylacji cen imprez w poszczególnych biurach podróży jest nadal widoczne. Jeśli w danym tygodniu, któreś z nich znacząco zmieniło ceny, to w następnym często dokonuje korekty w odwrotnym kierunku.

Pomimo ostatnich zniżek średnich cen są one, na najważniejszych kierunkach, nadal o kilkadziesiąt złotych wyższe od cen sprzed roku. Do bardziej znaczących wyjątków należą Wyspy Kanaryjskie gdzie średnie ceny last minute są nadal o około 250-350 złotych wyższe od poziomów ubiegłorocznych.

Kończy się już obserwowana od kilkunastu tygodni dodatnia różnica cen w biurach podróży w porównaniu z okresem ubiegłorocznym wskazuje Andrzej Betlej współzałożyciel TravelDATA i komentuje: niemniej jednak dużo wyższe marże realizowane w tym czasie przez biura podróży w porównaniu z poprzednim sezonem spowodują, że kondycja finansowa większości biur po tym sezonie ulegnie znaczącej poprawie. Najważniejszy wpływ będą miały na nią przede głównie dużo wyższe letnie ceny ofert last minut w minionym okresie, wynikające z niemal idealnego zrównoważenia rynku imprez turystycznych pod względem popytu i podaży w okresie tegorocznych wakacji.

Średnie ceny najatrakcyjniejszych last minute na najważniejszych kierunkach spadły średnio o 90 złotych i obecnie pozostają średnio na poziomie mniej więcej o 30 - 50 złotych wyższym od zeszłorocznego. Tym razem wzrosły one jedynie na kierunkach egipskich – przeciętnie o 40 złotych, a na pozostałych kierunkach spadły. Najwięcej na Tureckiej Riwierze oraz w Tunezji - odpowiednio o około 280 i 240 złotych. Największych przecen dokonało w ostatnim tygodniu BeeFree, a relatywnie najmniejszych biuro podróży Itaka.