Nowe rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym zawiera 9 państw i terytoriów, z których nie będą realizowane połączenia lotnicze do Polski. Przepisy zaczynają obowiązywać w środę 25 listopada 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz. U. poz. 2069), które właśnie weszło w życie, z poniższych krajów samoloty nie będą przyjmowane na terytorium Polski:

• Bośnia i Hercegowina,
• Czarnogóra,
• Gruzja,
• Jordania,
• Armenia,
• Kosowo,
• Macedonia Północna,
• Serbia,
• USA (z wyjątkiem lotnisk położonych na terenie stanów Illinois i Nowy Jork).Co z osobami, które przebywały na urlopach w wyżej wymienionych krajach w ramach zorganizowanych grup turystycznych? Na podstawie obowiązujących przepisów zapewniona została im możliwość powrotu do Polski samolotami wyczarterowanymi przed 25 listopada 2020 r. na zlecenie biur podróży.

Przypomnijmy, że poprzednia lista krajów objętych zakazem lotów obowiązywała od 6 listopada 2020 r. Nie było na niej Kosowa oraz Serbii natomiast nie mogły funkcjonować połączenia z Argentyny, Libanu i Kostaryki, które nie znalazły się już na aktualnej liście obowiązującej do 8 grudnia 2020 r.

Wykazy państw objętych zakazem lotu uwzględniają co do zasady 14-dniową skumulowaną liczbę zachorowań na COVID-19 na 100 000 osób przy współczynniku przekraczającym 440, z wyłączeniem państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Strefy Schengen oraz Ukrainy. Wyłączenie z wykazu państw członkowskich UE, EOG i Strefy Schengen ma na celu urzeczywistnienie zasady swobodnego przepływu osób w ramach tych obszarów. Z kolei wyłączenie Ukrainy wynika z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356, z późn. zm.) obowiązkiem odbycia kwarantanny przez osoby przekraczające granicę między Ukrainą a Rzeczpospolitą Polską.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną COVID-19 na świecie apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne.