Jednorazowo 500 zł na wypoczynek dla dziecka otrzymają rodzice pobierający świadczenie wychowawcze, czyli 500 plus – wynika z ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, którą w piątek podpisał prezydent.
Bon przysługuje także prowadzącym rodzinne oraz instytucjonalne formy pieczy zastępczej, które dostają na podopiecznych dodatek wychowawczy. Warunkiem otrzymania pomocy jest to, aby prawo do 500 plus przysługiwało dziecku w dniu wejścia w życie ustawy. Oznacza to, że rodzice, których dzieci skończyły 18 lat w pierwszej połowie 2020 r. – bo do osiągnięcia przez nich pełnoletniości mogą pobierać świadczenie wychowawcze – nie skorzystają z bonu (analogicznie jest w przypadku wychowanków pieczy).
Reklama
Wsparcie na wakacyjny wypoczynek będzie można też uzyskać na dzieci, którym świadczenie lub dodatek wychowawczy zostanie przyznany od następnego dnia po tym, jak ustawa zacznie obowiązywać, aż do 31 grudnia 2021 r.
W przypadku dziecka niepełnosprawnego osoba uprawniona otrzyma dodatkowy bon również w wysokości 500 zł, czyli w sumie dwa o łącznej wartości 1000 zł.

Reklama
Na ostatnim etapie prac w Senacie i Sejmie wsparciem objęto także dzieci rodziców pracujących w Unii Europejskiej. Bon turystyczny będzie mógł uzyskać rodzic, który w okresie od 1 lipca 2019 r. do momentu wejścia w życie ustawy złożył wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego, który został przekazany do wojewody i nie został jeszcze do tego czasu rozpatrzony. Warunek związany z posiadaniem prawa do 500 plus będzie uważany za spełniony również w stosunku do rodziców, którym wojewoda wyda decyzję odmawiającą przyznania dodatku dyferencyjnego. Według Marii Koc, wicemarszałek Senatu, jest to dodatkowo od 150 tys. do 200 tys. dzieci.
Posłowie nie zgodzili się natomiast na włączenie do grona beneficjentów emerytów i rencistów.
Nie trzeba składać wniosków o przyznanie bonu. Będzie on generowany w systemie PUE ZUS. Jego aktywacja będzie się odbywać przez zalogowanie w systemie za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego i potwierdzenie poprawności danych. Bony w formie unikatowego 16-cyfrowego numeru będą przekazywane za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.
Bonem będzie można zapłacić za hotel lub imprezę turystyczną realizowaną przez przedsiębiorcę lub organizację pożytku publicznego na terytorium kraju. Rodzice będą mogli w ten sposób sfinansować pobyt dziecka na kolonii czy obozach – harcerskim, sportowym, rekreacyjnym.
Przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Ustawa weszła w życie 18 lipca