Bon turystyczny to nowa forma wsparcia dla polskich rodzin. Sprawdź, jak złożyć wniosek i dowiedz się, kiedy będą wypłacane pieniądze.

W czerwcu Sejm uchwalił prezydencką ustawę o Polskim Bonie Turystycznym. Świadczenie w formie bonu będzie wynosić 500 zł na każde dziecko. Zaznaczyć należy, że bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę. Można będzie nim płacić za hotele lub imprezy turystyczne do końca marca 2022 roku.

Najwcześniej bon 500 plus na wakacje można będzie zrealizować w lipcu br.

Bon turystyczny – co to?

Bon turystyczny to nowa forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię koronawirusa. Ale też dla branży turystycznej.

Świadczenie w formie bonu wyniesie jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 roku. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne.

Jak działa bon turystyczny?

Świadczenie ma formę elektronicznego bonu, który będzie ważny do 31 marca 2022 roku. Za pomocą bonu dokonuje się płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego. Program obejmuje tylko wyjazdy krajowe.

Bon będzie można wykorzystać do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym.

Gdzie można wykorzystać bon?

Obecnie trwają prace nad katalogiem bazy turystycznej. Koordynuje je Polska Organizacja Turystyczna >>>>

Jak złożyć wniosek?

Należy zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) >>>>

System pozwala na rejestrację m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej. Bon zostanie aktywowany w systemie teleinformatycznym po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych. Trzeba go będzie okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.

WAŻNE! Jeśli rodzice rozwiedzeni, żyjący w separacji lub w rozłączeniu, zgodnie z orzeczeniem sądu, sprawują opiekę naprzemienną nad danym dzieckiem w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdy z rodziców ma prawo uwzględnić to dziecko w składzie rodziny i każdemu z rodziców, po spełnieniu warunków ustawowych, przysługuje świadczenie wychowawcze na to dziecko w wysokości połowy kwoty świadczenia przysługującego za dany miesiąc świadczenia, czyli co do zasady 250 zł.