Spośród państw członkowski UE Polska znalazła się na czwartym miejscu pod względem wzrostu udzielonych noclegów w obiektach turystycznych w 2018 roku - wynika z danych Eurostatu.

Największy wzrost, bo wynoszący 8,3 proc. odnotowano na Łotwie, na Litwie (7,7 proc.) i na Malcie (6,5 proc.). Czwarta pod względem wzrostu Polska zanotowała w 2018 roku zwiększenie udzielonych noclegów w turystycznych obiektach o 5,8 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się Rumunia (5,5 proc. wzrostu) i Belgia (5,4 proc.)

Spadki udzielonych noclegów zanotowano w Luksemburgu (o 4,3 proc.), Irlandii (o 1,5 proc.) i Hiszpanii (o 0,9 proc. mniej udzielonych noclegów).

Według Eurostatu w Polsce w ubiegłym roku udzielono 88,7 mln noclegów w obiektach turystycznych.

Jak podaje Eurostat, w ubiegłym roku najwięcej, bo 467 mln noclegów udzielono w Hiszpanii, We Francji udzielono ich 443,5 mln, a we Włoszech 428,7 mln. W sumie w UE udzielono w ubiegłym roku 3,1 mld noclegów.