Firmy, które przegrały procesy o wypłatę ryczałtów za noclegi w kabinach ciężarówek, mogą się domagać od kierowców zwrotu pieniędzy. To efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego
Chodzi o czwartkowe orzeczenie, w którym sędziowie zakwestionowali przepis nakazujący firmom wypłacanie kierowcom ciężarówek ryczałtów za nocleg (sygn. akt K 11/15). Konsekwencje tego będą dla branży transportowej ogromne. Przed sądami toczą się bowiem tysiące spraw, w których kierowcy domagają się zapłaty za spanie w kabinach. Zdaniem prawników po stwierdzeniu przez Trybunał Konstytucyjny, że podstawa prawna do wypłaty takiego świadczenia jest niezgodna z ustawą zasadniczą, sądom nie pozostanie nic innego, jak tylko oddalać roszczenia przeciwko firmom.
– Nie wyobrażam sobie innego rozstrzygnięcia. W tej sytuacji zasądzenie zaległych świadczeń wydaje się możliwe jedynie wtedy, gdy przedsiębiorca zobowiązał się do wypłaty ryczałtów (np. w regulaminie wynagradzania). Ale to są jakieś incydentalne przypadki. Co do zasady, na skutek wyroku TK pozwy będą teraz masowo oddalane – mówi Paweł Judek, radca prawny specjalizujący się w prawie transportowym.