W nowych rozkładach musi zostać oznaczona droga przejazdu z uwzględnieniem odległości w kilometrach pomiędzy przystankami komunikacyjnymi, długość poszczególnych odcinków na obszarze województw czy kategoria dróg na poszczególnych odcinkach.

Jak wynika noweli z rozporządzenia ministra infrastruktury, rozkłady jazdy będą konstruowane w nowej formie. Od nowego roku znajdzie się w nich bowiem więcej informacji. Będą one zawierać dodatkowo:

• drogę przejazdu z uwzględnieniem odległości w kilometrach pomiędzy przystankami komunikacyjnymi;
• długość poszczególnych odcinków na obszarze województw;
• kategorię dróg na poszczególnych odcinkach.

Reklama

Co więcej, zgodnie z założeniami nowelizacji, każda z linii komunikacyjnych zostanie oznaczona specjalnymi symbolami:

• U – oznaczać będzie przewóz o charakterze użyteczności publicznej;
• RS – oznaczać będzie przejazd regularny specjalny;
• R – symbol ten przypisany będzie do innego regularnego przewozu osób niebędącego przewozem o charakterze użyteczności publicznej oraz przewozem regularnym.

Przepisy tę będą wymagane od przewoźników organizujących przewóz osób lub towarów wykonywanych odpłatnie na podstawie umowy, z wyjątkiem transportu lotniczego, morskiego i konnego.

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładów jazdy na etapie konsultacji publicznych