15 tys. zł – nawet taką grzywnę będzie mogła nałożyć Inspekcja Transportu Drogowego za przeładowany samochód dostawczy. Dziś maksymalny mandat wynosi 500 zł.
Załadowane ponad normę pojazdy to plaga, z którą ITD nie może sobie poradzić od wielu lat. Tylko w ubiegłym roku inspektorzy przeprowadzili 6959 kontroli dopuszczalnej masy całkowitej (dmc) pojazdów poniżej 3,5 tony. Aż 5667 z nich zakończyło się mandatami. Innymi słowy, aż cztery na pięć sprawdzonych przez inspekcję pojazdów było przeciążonych. Czy może być gorzej? Otóż może. W okresie od 1 stycznia do 6 października tego roku aż 90 proc. kontroli ITD związanych z ważeniem aut dostawczych zakończyło się nałożeniem mandatu.
Zdaniem inspektorów kierowcy po prostu nie boją się sankcji za przeładowanie pojazdu. Bo są one relatywnie małe – w grę wchodzi mandat w wysokości najwyżej 500 zł (większą uciążliwość stanowi konieczność rozładowania auta do dopuszczalnej wagi).