Budowa nowych lub przebudowa istniejących dróg w Polsce Wschodniej będzie możliwa dzięki podpisanym we wtorek w Warszawie umowom w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Wartość inwestycji to ponad 826 mln zł, z czego blisko 689 mln zł to unijne dofinansowanie.

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW) to instrument wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Jego środki - 2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - przeznaczone są na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości oraz na inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej ważne z punktu widzenia dostępności terytorialnej makroregionu .

"Nie możemy mówić o nowoczesnej Polsce, bez dobrze rozwiniętej sieci dróg. Większa dostępność transportowa to jeden z niezbędnych warunków rozwoju polskich regionów" - powiedział Morawiecki.

Dodał, że podpisane we wtorek umowy, przyczynią się do poprawy atrakcyjności turystycznej województw Polski Wschodniej, budowy lepszych warunków dla rozwoju gospodarczego a także poprawy stanu środowiska naturalnego.

"Wierzymy, że trzeba jakość architektury komunikacyjnej kraju zdecydowanie poprawić. Chcemy też wreszcie odejść od +klątwy zaborów+, tj. niejednorodnego rozwoju infrastruktury transportowej w kraju" - powiedział wicepremier.

Projekty, dla których podpisano umowy we wtorek, dotyczą budowy i rozbudowy drogi krajowej na odcinku od węzła Jasionka do węzła w Rudnej Małej w województwie Podkarpackim. Wartość całego projektu to ponad 112,8 mln zł, a dofinansowanie blisko 177 mln zł.

Dwie umowy dotyczą inwestycji w Białymstoku. Pierwsza - przebudowy drogi wojewódzkiej w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika. Wartość inwestycji to ponad 95,1 mln zł a dofinansowanie blisko 79,8 mln zł.

Druga - budowa drogi wojewódzkiej także w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych do ul. Ciołkowskiego. Wartość całej inwestycji to ponad 317,7 mln zł, dofinansowanie blisko 267,5 mln zł.

Kolejna umowa dotyczy budowy drogi wojewódzkiej w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczew. Wartość inwestycji to ponad 108,9 mln zł a dofinansowanie ponad 92,3 mln zł;

Ostatnia umowa dotyczy budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek. Wartość całej inwestycji to blisko 191,5 mln zł dofinansowanie - ponad 155 mln zł.

Uczestniczący w podpisaniu umów wiceminister rozwoju, Adam Hamryszczak poinformował, że obecnie podpisano już komplet umów o dofinansowanie projektów z zakresu transportu drogowego, wybranych w pierwszym konkursie POPW. Pierwsze umowy o dofinansowanie zawarto w czerwcu (8 umów), kolejną w lipcu.

"Dzięki 1,2 mld zł dotacji, w tym makroregionie zrealizowanych zostanie 14 inwestycji drogowych o łącznej wartości 1,44 mld zł" - dodał.

Wiceszef rozwoju poinformował, że jeszcze w tym roku odbędzie się drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających dostępność terytorialną Białegostoku, Kielc, Lublina, Olsztyna, Rzeszowa oraz otaczających je gmin. Wartość konkursu wyniesie 800 mln zł.