W Polsce z roku na rok mamy coraz większą sieć ścieżek rowerowych. To świetna wiadomość dla cyklistów, którzy przez wiele lat musieli jeździć zatłoczonymi ulicami bądź lawirować między pieszymi na nierównych chodnikach. Kto ma uprawnienia do poruszania się po ścieżce rowerowej? Czy rowerzysta może jechać chodnikiem?

Kto może poruszać się po ścieżce rowerowej?

Rowerzyści, to oczywiste. Co ważne, jeśli jest dostępna ścieżka rowerowa, to nie możemy poruszać się po jezdni. To jedno z najczęstszych przewinień rowerzystów, za które grozi mandat w wysokości 100 zł.

Po ścieżkach rowerowych mogą się też poruszać użytkownicy elektrycznych hulajnóg. Jeśli jest dostępna droga rowerowa, a hulajnogą jedziemy po chodniku, narażamy się na mandat w wysokości 100 zł.

Uprawnieni do korzystania z dróg rowerowych są też użytkownicy rolek.Dziecko na rowerze

Dzieci w wieku do lat 10 w świetle prawa mogą poruszać się rowerami tylko pod opieką dorosłych i tylko po chodniku lub drodze dla pieszych. Dopiero po ukończeniu 10. roku życia można ubiegać się o kartę rowerową (która uprawnia do poruszania się po drogach publicznych). Jeśli jednak dziecko ukończyło 10 lat i nie ma karty rowerowej, to nie ma przeszkód prawnych, by korzystało ze ścieżki.

Jazda rowerem po chodniku

W Polsce jazda rowerem po chodniku jest dozwolona w określonych sytuacjach, zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Oto kiedy rowerzysta może legalnie korzystać z chodnika:

Opieka nad dzieckiem: Dorośli mogą jechać rowerem po chodniku, jeśli opiekują się dzieckiem do 10 roku życia, które również porusza się na rowerze.

Szerokość chodnika: Rowerzyści mogą korzystać z chodnika, gdy jego szerokość wynosi co najmniej 2 metry, a ruch pojazdów obok chodnika jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, i nie ma w pobliżu wyznaczonej drogi dla rowerów.

Warunki pogodowe: W ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź czy gęsta mgła, które mogą zagrażać bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni, dopuszcza się możliwość jazdy po chodniku.

Podczas jazdy po chodniku rowerzyści mają obowiązek zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszym i dostosować prędkość do warunków panujących na chodniku, tak aby nie zagrażać bezpieczeństwu pieszych i innych użytkowników chodnika​