Inspekcja drogowa przestaje dawać grzywny za przejazd ciężarówek zbyt masywnych jak na polskie drogi. Lecz tylko w przewozie międzynarodowym.
Pismo informujące o nowej interpretacji przepisów zostało rozesłane do wojewódzkich inspektorów transportu drogowego 30 października. W dokumencie Tomasz Połeć, główny inspektor transportu drogowego, poleca odstępowanie od nakładania kar za przekroczenie nacisków na osie, w przypadku gdy:
pojazd nie przekracza dopuszczalnej masy całkowitej oraz – choć przekracza wartości dopuszczalne dla danej drogi – nie przekracza 11,5 tony na oś,