Stałymi członkami tego ciała są USA, Francja, Chiny, Wielka Brytania i Rosja. Wyboru niestałych członków Rady Bezpieczeństwa dokonało Zgromadzenie Ogólne ONZ. Wszyscy kandydaci uzyskali zdecydowaną większość ze 193 głosujących państw.

Nowi niestali członkowie Rady Bezpieczeństwa zastąpią w tym gremium Czad, Chile, Jordanię, Litwę i Nigerię.

W sumie w skład Rady Bezpieczeństwa wchodzi 15 państw. Polska zgłosiła swoją kandydaturę na niestałego członka Rady w kadencji 2018-2019