Gdy korzystam z komunikacji miejskiej, mam czasem obawy, czy stan techniczny autobusu gwarantuje bezpieczeństwo. Oczywiście jest to jedynie wynik moich naocznych obserwacji. Czy mogę, a jeśli tak, to w jaki sposób uzyskać wiarygodne informacje na temat stanu technicznego konkretnego pojazdu – pyta pan Roman.
Wysyłając dzieci na kolonie, rodzice w sposób naturalny dzwonią na policję i proszą funkcjonariuszy o sprawdzenie stanu technicznego autokaru, którym mają podróżować ich pociechy. Niewiele osób wie natomiast, że w bardzo łatwy sposób można sprawdzić również stan bezpieczeństwa autobusów komunikacji miejskiej, którymi na co dzień podróżujemy do pracy, na uczelnię czy na zakupy.
Reklama
W tym celu należy skorzystać z usługi oferowanej w ramach rządowej e-administracji. Na stronie internetowej www.bezpiecznyautobus.gov.pl wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu, by uzyskać informację, czy dany autobus ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC, a także aktualne badanie techniczne i świadectwo homologacji. Są również dostępne dane o dacie ważności wspomnianych badań i polisy ubezpieczeniowej. Jeśli są w tym zakresie jakieś braki, powinien być to dla nas sygnał alarmowy, bo autobus nie ma prawa poruszać się po drodze. Warto wówczas zrezygnować z podróży takim pojazdem, a o swoich wątpliwościach poinformować instytucję zarządzającą komunikacją w mieście. Nadzorowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych strona internetowa jest na tyle intuicyjna, że można z niej skorzystać również na smartfonie czy tablecie, wystarczy podczas wsiadania do autobusu zapamiętać jego numer rejestracyjny.

Reklama
Poza wyżej wymienionymi, kluczowymi z punktu widzenia bezpieczeństwa informacjami, na stronie www.bezpiecznyautobus.gov.pl znajdują się również dane mogące zainteresować pasjonatów komunikacji publicznej, jak liczba miejsc w pojeździe z podziałem na ich rodzaje (siedzące, stojące), masa autobusu czy też pokonana liczba kilometrów.
Korzystanie z opisywanej publicznej e-usługi jest całkowicie bezpłatne i nie wiąże się z koniecznością rejestrowania na stronie. Co ważne, nie trzeba podawać jakichkolwiek swoich danych osobowych.
Uwaga
Każdy może sprawdzić, czy autobus komunikacji miejskiej ma ważne badania techniczne, homologację lub czy ma aktualną polisę OC
Podstawa prawna
Art. 80a ust. 2, art. 80b ust. 2, art. 80c ust. 3e ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).