Rośnie poziom świadomości podróżujących autobusami a także rodziców, nauczycieli i wszystkich osób odpowiedzialnych za wycieczki z użyciem tego środka komunikacji.

Ogromny wpływ na poprawę stanów technicznych pojazdów, poruszających się po polskich drogach ma usługa Bezpieczny Autobus , uruchomiona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Jej zadaniem jest udostępnienie zainteresowanym podstawowych danych dotyczących kondycji danego autobusu. Upubliczniane są między innymi następujące informacje: ważność danych technicznych, posiadane ubezpieczenie OC, wzmianka o wycofaniu z ruchu.

Rzecznik resorty wyjaśnia, że powyższe dane pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów, czyli rządowej bazy, której administratorem jest ministerstwo.

- Od chwili uruchomienia usługi, czyli 23 czerwca 2014 roku, poprzez usługę skierowano ponad 37 tysięcy zapytań – oznajmia przedstawiciel pomysłodawcy.

Autobusy wciąż są najbardziej popularnym środkiem transportu. Z danych przytoczonych przez ministerstwo wynika, że w 2013 roku korzystało z niego 2 razy więcej osób niż z pociągów.

Zanim wsiądziemy do autobusu powinniśmy zweryfikować informacje o nim za pośrednictwem usługi bezpieczny autobus. Jest to bardzo istotna czynność, szczególnie gdy chodzi o wycieczki szkolne z udziałem dzieci. Dorośli są w stanie monitorować działanie pojazdy w czasie podróży. Najmłodsi, zaaferowani swoimi sprawami mogą nie zauważyć, że dzieje się coś złego.

Ponadto każda osoba, która ma wątpliwości co do stanu autobusu będącego aktywnym środkiem transportu powinna zaalarmować policję lub Generalną Inspekcję Transportu Drogowego. Takie same działanie należy wykonać jeśli podejrzenia wzbudza kierowca.
- Obie te instytucje są upoważnione do szczegółowej kontroli zarówno samego pojazdu, jak i kierowcy – dodaje rzecznik.