Liczba wypadków na kolei zmniejszyła się o jedną czwartą od 2011 roku w efekcie przede wszystkim coraz lepszego stanu infrastruktury kolejowej, doskonalenia zawodowego pracowników kolei i kontroli prowadzonych przez Urząd Transportu Kolejowego, poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR). W tym roku na PKP Polskie Linie Kolejowe na remonty i wymiany torów przeznaczą ponad 8 mld zł wobec ok. 7 mld zł w 2014 r., poinformował wiceminister infrastruktury i rozwoju Sławomir Żałobka.

"Bezpieczeństwo na kolei jest priorytetem. Od kilku lat resort prowadzi konsekwentne działania, których celem jest zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa podróży. Realizowany jest największy w historii program inwestycji na kolei, a zmianom sprzyjają największe w historii dostępne środki finansowe. Od czterech lat liczba wypadków na kolei się zmniejsza, rok 2014 był pod tym względem najbezpieczniejszy w historii" - powiedział Żałobka, cytowany w komunikacie.

Dodał, że od 2013 r. zwiększają się nakłady ponoszone przez PKP Polskie Linie Kolejowe na remonty i wymiany torów. W 2013 r. było to ponad 5 mld zł, w 2014 wydano około 7 mld zł, w tym roku wydatki przekroczą 8 mld zł. Jednocześnie PKP Intercity realizuje program wymiany i modernizacji taboru, na który przeznaczono 5,6 mld zł.

Na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wpływ mają realizowane działania w obszarze legislacyjnym - w 2014 r. wprowadzono pakiet rozporządzeń, w którym kompleksowo uregulowano proces szkolenia i doskonalenia zawodowego maszynistów. Znowelizowana została także ustawa o transporcie kolejowym, do której wprowadzono m.in. regulacje eliminujące nieprawidłowości związane z naruszaniem norm czasu pracy przez maszynistów.

Reklama

"Nowe i znowelizowane akty prawne wprowadziły m.in. jednolite warunki dla przeprowadzania egzaminów na licencję i świadectwo maszynisty, określone zostały wymagania dla ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów, a także wprowadzono mechanizmy służące identyfikacji maszynistów wykonujących pracę na rzecz więcej niż jednego przewoźnika kolejowego. Do poprawy bezpieczeństwa przyczyniło się wykorzystanie systemu ERTMS/ETCS, czyli systemu kontroli prowadzenia pociągu. Dało to także możliwość prowadzenia ruchu kolejowego z prędkością większą niż 160 km/h" - czytamy dalej w komunikacie.

Udało się wzmocnić kompetencje Urzędu Transportu Kolejowego, m.in. poprzez zwiększenie budżetu na funkcje kontrolne. Przeprowadzane są doraźne kontrole przewoźników kolejowych i zarządcy infrastruktury, które obejmują czas pracy maszynistów, dokumentację i sprawność urządzeń.

W 2014 r. pracownicy UTK przeprowadzili 2884 kontroli oraz działań w zakresie promowania kultury bezpieczeństwa, przy czym liczba kontroli w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego wyniosła 1766.