PKP Polskie Linie Kolejowe jeszcze w lipcu tego roku powinny podpisać pierwsze umowy z samorządami w ramach programu Kolej Plus - poinformował PAP prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

"W programie Kolej Plus już na kilkanaście projektów mamy złożone deklaracje, że samorządy przystąpią do podpisywania. Myślę, że lipiec będzie tym miesiącem, kiedy powinniśmy podpisywać z samorządami pierwsze umowy" - powiedział PAP Merchel.

Dodał, że spółka w ramach tego programu zrealizuje 34 projekty, które są zakwalifikowane, a na 17 jest już potwierdzone finansowanie.

"Po podpisaniu umów z samorządami przystąpimy do niezwłocznego ogłaszania postępowań przetargowych, z reguły na dokumentację projektowe. Pamiętajmy, że jest to budowa nowych odcinków linii lub modernizacja (...) Natomiast te linie, które będą rewitalizowane, będziemy rozpatrywać, czy nie realizować w formie projektuj i buduj, ale to są tak pojedyncze odcinki" - powiedział Merchel.

Prezes podkreślił, że PKP PLK nie dostały odmowy podpisania ze strony samorządu na żaden z zatwierdzonych projektów.

Nowelizacja ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP

W czwartek prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". Nowela zwiększa budżet programu Kolej Plus z 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł.

Jak wcześniej informowało Ministerstwo Infrastruktury, zwiększenie budżetu programu Kolej Plus umożliwi dofinansowanie 34 projektów inwestycyjnych zamiast planowanych wcześniej 17. Chodzi o realizację inwestycji liniowych, tj. modernizację lub budowę nowych linii kolejowych, w tym mijanek czy łącznic kolejowych. Program będzie realizowany do 2028 r.

Program Kolej Plus

Celem programu Kolej Plus jest uzupełnienie istniejącej sieci o połączenia kolejowe miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi. Dotyczy to także miejscowości, które mają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia.

Program jest skierowany przede wszystkim do jednostek samorządu i związków metropolitalnych, które są zainteresowane rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców.

W programie Kolej Plus 85 proc. wartości planowanych inwestycji będzie finansowało państwo poprzez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Pozostałe 15 proc. kosztów inwestycji to wkład własny samorządów.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski