Na początku czerwca odbyła się konferencja AV Poland podsumowująca stan prac w zakresie automatyzacji transportu drogowego w Polsce. Jakimi efektami projektu mogą się państwo pochwalić?
Uruchomienie projektu „Polska droga do automatyzacji transportu drogowego” (AV-PL-ROAD) wiązało się z wpisaniem automatyzacji transportu do celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. Należy zwrócić uwagę, że w kwestiach automatyzacji transportu dotychczas nie mieliśmy wystarczającego zaplecza merytorycznego, które mogłoby wspierać nas
w podejmowaniu kolejnych, niezbędnych decyzji w tym zakresie. Dlatego też prace projektowe musieliśmy rozpocząć od przygotowania strategii działania, analiz i badań, w wyniku których obecnie, po kilku latach od rozpoczęcia projektu, widzimy jego pierwsze efekty. Powołanie Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych, przeprowadzenie pierwszego w Polsce badania opinii społecznej czy projekt zmian legislacyjnych - to najważniejsze efekty naszej inicjatywy.
Reklama
Wspomniał pan o zmianach legislacyjnych, na czym konkretnie polega zmiana przepisów prawa?
Automatyzacja transportu to nowy proces, dlatego też ramy prawne dotyczące tego aspektu transportu wymagają uzupełnienia. Wprowadzenie potrzebnych zmian legislacyjnych, uproszczenie procedur i skoordynowanie całego procesu stanowią największe wyzwania, przed którymi stoimy. Mam nadzieję, że realizacja naszego projektu przyczyni się do zaprojektowania i implementacji niezbędnych zmian legislacyjnych.
Na co jeszcze możemy liczyć w najbliższej przyszłości w kontekście automatyzacji?
Obecnie koncentrujemy się na testowaniu systemów automatyzujących. W tym procesie korzystamy z nowoczesnych technologii. Wiążemy duże nadzieje z realizowanym przez nas konkursem na opracowanie bazy scenariuszy drogowych. Ma ona na celu umożliwienie przedsiębiorstwom i zespołom badawczym wirtualnego testowania systemów automatyzujących prowadzenie pojazdów w ramach scenariuszy symulujących typowe dla Polski warunki drogowe. Ponadto Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje uruchomienie centrum sterowania Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. Uruchomione zostaną również, m.in. na drodze ekspresowej S8, pierwsze urządzenia komunikujące się bezpośrednio z pojazdami. Wiemy też, że jeden z polskich start-upów chce jeszcze w tym roku pokazać prototyp autonomicznego busa.
Zbliża się przełom?
Liczę, że w najbliższych miesiącach będziemy świadkami wielu ciekawych projektów i wydarzeń, które będą nas przybliżały do pojawienia się pojazdów autonomicznych na naszych drogach. Nasza droga do automatyzacji transportu jest długa i wyboista, ale my konsekwentnie idziemy, a raczej jedziemy, naprzód.
_____________________________________________________
Projekt AV-PL-ROAD
Wyniki prac prowadzonych w ramach strategicznego projektu z dziedziny pojazdów autonomicznych: AV-PL-ROAD, współrealizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury, Instytut Transportu Samochodowego i Politechnikę Warszawską, zaprezentowano podczas konferencji AV-POLAND 2022, która odbyła się 7 czerwca.
Celem AV-PL-ROAD było m.in. stworzenie wytycznych dotyczących regulacji prawnych umożliwiających wprowadzenie na polskie drogi pojazdów autonomicznych. Jego elementem było też opracowanie katalogu dobrych praktyk umożliwiających dopuszczenie pojazdów autonomicznych do ruchu oraz dostosowanej do tego celu infrastruktury drogowej, a także edukacja społeczeństwa i przygotowanie go na nachodzące zmiany.
foto: materiały prasowe