Logistyka to kluczowy element prowadzenia biznesu, który może przyczynić się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i zwiększenia sprzedaży. Jednocześnie branża logistyczna odpowiada za ok. 10–11 proc. globalnej emisji CO2.

W efekcie przygotowanego przez Unię Europejską pakietu legislacyjnego „Fit for 55” do 2030 r. ma zostać zredukowana emisja dwutlenku węgla co najmniej o 55 proc. netto. Nakłada to na przedsiębiorstwa konieczność zaangażowania się w proekologiczne inicjatywy.

Supply Change

Badanie przeprowadzone w 2020 r. wśród europejskich przedsiębiorstw wykazało, że dekarbonizacja logistyki pozwala na realizację kombinacji celów środowiskowych i handlowych. 60 proc. wyższej kadry kierowniczej szacuje, że połowa lub więcej środków mających służyć ograniczeniu emisji CO2 przyczynia się również do obniżki kosztów. Przy odpowiednim podejściu trwały i zrównoważony łańcuch dostaw może być zwycięską propozycją zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla całej planety. Nie jest to już kwestią wyboru, ale niezbędną częścią każdego modelu biznesowego. FM Logistic, lider branży logistystycznej, realizuje strategię Supply Change - pakiet kompleksowych działań wspierających bardziej odpowiedzialną konsumpcję i zrównoważoną gospodarkę. Operator tym samym wspomaga swoich klientów w prowadzeniu konkurencyjnego i przyjaznego środowisku biznesu.

Ekologiczne magazyny

Model biznesowy FM Logistic zakłada inwestowanie we własne platformy logistyczne. Umożliwia to operatorowi m.in. swobodne wdrażanie zrównoważonych rozwiązań. Celem firmy jest opracowanie do 2030 r. modelu magazynu całkowicie neutralnego dla środowiska. Tymczasem wszystkie nowo powstające obiekty są rejestrowane do certyfikacji LEED dla zrównoważonego budownictwa w systemie Warehouses and Distribution Centers. Referencyjnym obiektem jest w tym zakresie magazyn w Będzinie. Dzięki zastosowanym tam technologiom zwiększono m.in. wydajność energetyczną budynku o 20 proc. oraz zmniejszono konsumpcję wody pitnej aż o 50 proc. Inwestycja zdobyła też punkty w takich kategoriach jak: zrównoważone zagospodarowanie terenu, materiały i surowce, jakość środowiska wewnętrznego, innowacyjność operacyjna i priorytety regionalne. Ponadto od stycznia ubiegłego roku wszystkie obiekty będące własnością FM Logistic w Europie Środkowej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) są w pełni zasilane energią elektryczną pozyskaną wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Firma inwestuje też we własne panele fotowoltaiczne. Obecnie posiada dwie takie instalacje: na biurze głównym we Mszczonowie i platformie w Błoniu. Dzięki temu zwiększyła się niezależność energetyczna obiektów, a pobór energii z sieci jest zdecydowanie mniejszy, średnio o 13 proc. Operator planuje analogiczne inwestycje w innych lokalizacjach, dążąc do tego, aby instalacje te pokrywały 20 proc. całkowitego zapotrzebowania na energię.

Innowacyjne zielone rozwiązania

Zielona energia i panele fotowoltaiczne nie tylko poprawiają środowiskowe wskaźniki firmy, lecz także otwierają drzwi do realizacji kolejnych, bardziej śmiałych proekologicznych projektów. To pierwszy krok do wdrożenia innowacyjnej koncepcji FM Logistic, polegającej na stworzeniu zielonego łańcucha energetycznego. Energia wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne może być wykorzystywana do produkcji zielonego wodoru, który z kolei zasili wózki widłowe w magazynach, a także pozwoli na testy wykorzystywania tego paliwa do zasilania wodorowych samochodów ciężarowych. Pierwszy taki projekt ruszył już w Hiszpanii, w magazynie FM Logistic w Illescas w pobliżu Madrytu. Roczna zdolność produkcyjna powstałej tam stacji wodorowej wynosi: 2430 kg H2, o czystości 99,999 proc. Wydajność ta zaspokaja potrzeby operacyjne platformy, pozwalając zasilić 18 wózków widłowych, typu wózek paletowy lub podobny, pracujących po 12 godzin dziennie. Warto dodać, że woda używana w procesie produkcyjnym jest w większości ponownie wykorzystywana do nawadniania, a reszta jest zwracana do atmosfery w postaci pary wodnej podczas wykorzystywania H2.
Analogiczna inwestycja zostanie też wkrótce uruchomiona we Francji. Operator rozważa i bada możliwości produkowania zielonego wodoru również w Polsce. Obecnie trwają analizy techniczne i finansowe tego rozwiązania oraz poszukiwania potencjalnych subwencji instytucjonalnych, podobnych do tych, które udało się operatorowi pozyskać w Europie Zachodniej.

Logistyka miejska

Mówiąc o zielonych rozwiązaniach w logistyce, nie sposób nie wspomnieć o transporcie. Generuje on blisko 80 proc. wszystkich operacji w branży. Jest to widoczne szczególnie w miastach, gdzie dostawy towarów stanowią obecnie ok. 20 proc. ruchu miejskiego i odpowiadają za 30 proc. zanieczyszczeń. FM Logistic postanowił więc skupić się na tym obszarze i opracować model usługi dla logistyki miejskiej. To nie tylko pojazdy nisko- i zeroemisyjne, w tym wspomniane już testy samochodów zasilanych wodorem.
Koncepcja ta opiera się na sieci magazynów miejskich zlokalizowanych nieopodal dużych aglomeracji lub w samych miastach, tzw. dark stores. Umożliwia to efektywne zarządzanie procesem dystrybucji ostatniej mili i szybkie dostarczenie zamówień, nawet w trybie 24/7. Z uwagi na względnie nieduże odległości do pokonania pozwala też na szersze wdrożenie pojazdów elektrycznych. Logistyka miejska to także współpraca z władzami miejskimi i podejmowanie wspólnych inicjatyw. Mowa tu m.in. o optymalizacji wykorzystania istniejącej infrastruktury miejskiej: korzystanie z buspasów podczas przewozu towarów w porze nocnej, transport multimodalny, zbieranie i udostępnianie danych na temat przestrzeni miejskich, by zapewnić lepsze planowanie tras przejazdu i śledzenie przesyłek. Takie projekty mogą znacznie usprawnić dostawy, ale też polepszyć komfort życia mieszkańców. FM Logistic uczestniczy już w takich inicjatywach w Hiszpanii i Francji.
- Jako globalny operator logistyczny chcemy być partnerem pierwszego wyboru w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań dla zrównoważonego łańcucha dostaw. Od trzech lat za pomocą pulpitów SD Dashboard monitorujemy wyniki emisji CO2 całej Grupy FM, z możliwością podziału na kraje, klientów oraz aktywności, i odnotowujemy wyraźne postępy. Wraz z naszymi klientami chcemy nadal podążać w tym kierunku i podejmować inicjatywy mające na celu zmianę nawyków konsumpcyjnych na bardziej odpowiedzialne - komentuje Yannick Buisson, managing director, Western and Central Europe, FM Logistic.
PARTNER
foto: materiały prasowe