We wtorek zaczęło obowiązywać znowelizowane rozporządzenie dotyczące warunków, jakie muszą spełniać hulajnogi elektryczne. Zgodnie z nowymi przepisami konstrukcja hulajnogi elektrycznej powinna ograniczać rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h i zapewniać możliwość skutecznego hamowania.

We wtorek zaczęło obowiązywać znowelizowane rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Zgodnie ze zmienionymi przepisami szerokość hulajnogi elektrycznej i urządzenia transportu osobistego (UTO), nie może przekraczać 0,9 m, zaś masa własna hulajnogi elektrycznej nie może przekroczyć 30 kg.

Przepisy określają również, że hulajnoga elektryczna powinna być wyposażona z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej. Z tyłu natomiast – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej.

z boku hulajnoga powinna mieć co najmniej jedno światło odblaskowe barwy białej lub żółtej samochodowej, widoczne po obu stronach. Powinna także mieć co najmniej jeden skutecznie działający hamulec, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy "o nieprzeraźliwym dźwięku".

Jak napisano, światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m; dopuszcza się także migające światła pozycyjne. Zgodnie z przepisami światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe lub żółte selektywne – z tyłu.

Hulajnoga elektryczna powinna być ponadto wyposażona w "numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający identyfikację hulajnogi elektrycznej, nadany i umieszczony przez producenta w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym", a także w podpórkę lub podpórki zapewniające stabilne ustawienie hulajnogi elektrycznej na podłożu.

Natomiast urządzenie transportu osobistego powinno być wyposażone z przodu w co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej; zaś z tyłu w co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej. Światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m;

Również urządzenie transportu osobistego powinno być wyposażone w numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający jego identyfikację.

"W hulajnodze elektrycznej i urządzeniu transportu osobistego konstrukcja ogranicza rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h i zapewnia możliwość skutecznego hamowania" - napisano.

Hulajnogi elektryczne, które trafią do sprzedaży mają spełniać wymagania rozporządzenia od początku przyszłego roku.