W ciągu ostatnich 87 lat DKV Mobility – międzynarodowy operator karty paliwowej i licznych usług finansowych – stopniowo rozbudowywał portfel usług własnych.

Ta strategia uległa zmianie dwa lata temu, przed rozpoczęciem serii fuzji i przejęć spółek technologicznych i finansowych. Celem jest integracja odrębnych dotąd usług na jednej platformie o nazwie DKV LIVE. Za tymi zmianami stoi Marco van Kalleveen, który objął stanowisko dyrektora generalnego DKV w kwietniu 2019 r.
Marco van Kalleveen, dyrektor generalny DKV / Materiały prasowe
Tylko w ubiegłym roku DKV nabyło m.in. holenderską firmę wyspecjalizowaną w zwrotach podatku VAT – Alfa Transport Services, udziały w największej hiszpańskiej firmie rozliczającej opłaty drogowe – VAT Services, a także holenderską spółkę ACF – świadczącą usługi finansowe. Na ofertę nowych produktów DKV największy wpływ miało przejęcie Styletronic – europejskiego lidera rowiązań telematycznych oraz start-upu PACE, który opracował system do płatności mobilnych na stacjach. Nabycie SVTG wzmocniło pozycję DKV w zakresie rozliczania opłat na Bałkanach, natomiast Smart Diesel w Rumunii. Zaledwie w zeszłym tygodniu do portfela emitenta dołączył dostawca platformy oprogramowania, firma GreenFlux Assets.

Platforma „wszystko w jednym”

Przejęcia na pozór wydają się nieustrukturyzowane. Jednak po chwili jasna staje się myśl stworzenia platformy opartej na najbardziej nowoczesnych technologiach, integrującej wszystkie najważniejsze rodzaje usług dla branży TSL. – Staramy się przewidzieć, dokąd zmierza branża, i znaleźć dla przewoźników najlepsze rozwiązania. Realizujemy rozwój DKV w podziale na cztery filary: główna działalność (sieć akceptacji karty DKV i usługi finansowe), digitalizacja, zielone paliwo oraz konsolidacja usług – mówi Marco van Kalleveen.
– Chcemy rozwijać się w każdym z tych obszarów, zarówno organicznie, jak i poprzez przejęcia – mówi van Kalleveen. – Rynek transportowy jest bardzo rozdrobniony. Działa ogromna liczba przewoźników, podobnie jak usługodawców. Według prognoz struktury dostawców usług dla branży będą stawać się coraz bardziej złożone i zagmatwane w związku z postępem technicznym. Chcemy oferować wszystkie usługi z jednego źródła i zapewnić pełną platformę usług, zwłaszcza dla małych i średnich firm transportowych i logistycznych. Mając to na uwadze, własne produkty i usługi firmy są stale rozbudowywane – dodaje. W ten sposób niedawno doszło do strategicznego partnerstwa DKV z platformami cyfrowymi Trans.eu,
Saloodo i Coyote. Teraz przewoźnicy mają możliwość zoptymalizowania swoich ładunków bezpośrednio za pośrednictwem platformy DKV LIVE, aby uniknąć pustych przebiegów. – Chcemy dalej rozwijać ten obszar, a także dokonywać akwizycji – ujawnia van Kalleveen. Nowa platforma full-service oferuje nie tylko usługi cyfrowe – działają jako dopełnienie paneuropejskiej sieci stacji paliw i punktów serwisowych dostępnych na klasyczną kartę DKV.
Strategia van Kalleveena polega na skierowaniu okrętu DKV na nowe wody: przeobrażeniu firmy, w perspektywie średnioterminowej, z usługodawcy w integratora usług, autora platformy „wszystko w jednym”. – Nie aspirujemy do bycia dla firm transportowych partnerem na wyłączność, bo potrzeby branży są bardzo zróżnicowane. Nie staramy się także zostać klasycznym operatorem logistycznym, a tym samym konkurować z klientami – zapewnia.

Zamykanie luk

Innym aspektem strategii fuzji i akwizycji jest uzyskanie przez DKV jak najszerszego zasięgu w Europie. Przejęcia na Bałkanach, w Rumunii, Hiszpanii i Holandii zostały przemyślane, aby płynnie funkcjonować na rynkach różnorodnych geograficznie i kulturowo. W szczególności ekspansja na Europę Wschodnią jest efektem tej logiki, ze względu na rozbudowę infrastruktury wzdłuż Nowego Jedwabnego Szlaku oraz portu w Pireusie. – Ten region będzie się rozwijał – mówi szef DKV. – Jeszcze nie jesteśmy u kresu drogi. Posuwamy się do przodu w wielkim tempie. Jesteśmy bardzo silnie obecni w centrum Europy. Na wschodzie i na południu jednak możemy i nadal chcemy się rozwijać – dodaje.
Okres działań van Kalleveena dobrze podsumowuje dwucyfrowy wzrost przychodów DKV. Skonsolidowany zysk netto wynosi ok. 95 mln euro za 2019 rok. Oznacza to, że firma jest gotowa na kolejne, znacznie większe akwizycje. – Nie zniechęcają nas duże sumy, ale musi to wpisywać się w filozofię rozwoju platformy DKV – podsumowuje.
Materiał powstał przy współpracy z DKV