W ubiegłotygodniowym artykule opublikowanym na łamach DGP („Bolt bez VAT” z 18 maja br.) opisywaliśmy, że platformy pośredniczące w przewozach odmiennie rozumieją przepisy nowej ustawy o transporcie drogowym, w efekcie czego jedna z nich, a konkretnie Bolt, nadal wystawiała swoim partnerom flotowym faktury z odwróconą stawką VAT, jako dostawca z zagranicy, co budziło wątpliwości części prawników i ekspertów.
DGP zwrócił się do trzech największych platform o udostępnienie zanonimizowanych faktur, z dwóch je otrzymaliśmy i widniała na nich stawka 23 proc. VAT. Bolt nie udostępnił nam swojego przykładowego dokumentu.