Informacje o poważnych lub niebezpiecznych usterkach technicznych pojazdów zarejestrowanych za granicą, które podczas kontroli drogowej wykryje Inspekcja Transportu Drogowego (ITD), będą przekazywane do służb w kraju pochodzenia auta.

Analogicznie będzie się działo, gdy tego typu wady ciężarówek należących do polskich przewoźników zostaną wykryte przez kontrolerów z Włoch czy Francji. Informacja o tym fakcie zostanie przesłana drogą elektroniczną do polskich służb. Konieczność wymiany informacji pomiędzy organami kontrolnymi unijnych państw wynika z rozporządzenia (UE) 2017/2205 w sprawie szczegółowych zasad dotyczących procedur zgłaszania informacji o uszkodzeniach.
Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym będący dostosowaniem przepisów do rozporządzenia. Chodzi przede wszystkim o konieczność wdrożenia systemu RSI (którego wymogi zostały określone w rozporządzeniu) służącego do komunikacji pomiędzy punktami kontaktowymi państw UE oraz EFTA.
Ustawa miała wejść w życie 1 stycznia 2020 r., jednak w budżecie nie zagwarantowano funduszy na utworzenie sprawnie działającego systemu do wymiany komunikatów RSI ani czasu na jego testowanie. To znaczy zabezpieczono 600 tys. zł, po czym okazało się, że potrzeba będzie przynajmniej 700 tys. zł. Zwłaszcza że system powinien być kompatybilny z Centralną Ewidencją Naruszeń (CEN), którą również obsługuje ITD. Dlatego przepisy wejdą w życie od października 2021 r.
Oprócz tego projekt doprecyzowuje obecnie obowiązujące przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji CEN i zapewnia właściwe jej funkcjonowanie. Chodzi m.in. o umożliwienie gromadzenia i przetwarzania szczegółowych danych kontrolowanego pojazdu, np. informacji o numerze VIN.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów