O blisko 500 osób zmniejszy się w najbliższym czasie zatrudnienie w przedsiębiorstwie Porty Lotnicze. Dobiega końca pierwszy etap restrukturyzacji w firmie. Władze PPL twierdzą, że koszt restrukturyzacji zatrudnienia wyniesie łącznie ponad 250 milionów złotych. Jednak dzięki zmniejszeniu zatrudnienia przedsiębiorstwo zmniejszy koszty swojej działalności o 100 milionów złotych rocznie.

Wraz z zakończeniem pierwszego etapu restrukturyzacji zatrudnienia, zmieni się struktura organizacyjna Portów Lotniczych. - Od jutra część dotychczas funkcjonujących komórek zostanie zlikwidowana, część zostanie połączona, a w niektórych przypadkach inaczej zostaną rozdzielone zadania i kompetencje. Celem tych zmiana ma być uproszczenie procesu decyzyjnego i poprawę efektywności działania przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo pracuje również nad nową strategią działania na najbliższe lata oraz przygotowuje nowy Plan Generalny dla Lotniska Chopina w Warszawie.

Reklama

Zwolnienia są prowadzone przede wszystkim w ramach programu dobrowolnych odejść. Do końca roku zatrudnienie w Portach Lotniczych zmniejszy się o kolejnych 300 osób. Początkowo związki zawodowe, działające w PPL nie zgadzały się zmiany w firmie i groziły strajkiem. Ostatecznie jednak zrezygnowały z protestu i zawarły porozumienie z zarządem przedsiębiorstwa.