Dziś w Komisji Europejskiej kolejne rozmowy w sprawie LOT-u i udzielonego mu rządowego wsparcia. Chodzi o 400 milionów złotych. Do Brukseli przylatuje minister skarbu Włodzimierz Karpiński, by spotkać się z komisarzem do spraw konkurencji Joaquinem Almunią.

Komisja Europejska prowadzi obecnie postępowanie i sprawdza, czy udzielona pomoc publiczna przewoźnikowi była zgodna z unijnymi zasadami. Kiedy Bruksela rozpoczynała dochodzenie informowała, że ma wątpliwości czy plan naprawczy LOT-u spełnia wszystkie wymogi i gwarantuje rentowność.

Podczas poprzedniej wizyty w Komisji polski minister wyjaśniał te wątpliwości, Warszawa na bieżąco też odpowiadała na pytania z Brukseli. Komisarz do spraw konkurencji pozytywni wypowiadał się o rozmowach. Joaquin Almunia mówił kilka tygodni temu, że Warszawa potwierdziła wolę do współpracy. "A to jest zawsze potrzebne, by jak najszybciej osiągnąć postęp w dochodzeniu i uzyskać dobre wyniki" - dodał. Decyzji Komisji w sprawie zasadności przyznania rządowego wsparcia należy się spodziewać za kilka miesięcy. Jeśli dochodzenie wykaże, że pomoc publiczna została przyznana niezgodnie z unijnymi zasadami, LOT będzie musiał ją zwrócić.

Reklama