PKP Cargo oczekuje, że w ślad za zapowiadanym przyspieszeniem wzrostu gospodarczego w tym roku znacząco wzrośnie liczba przewozów, poinformował prezes PKP Cargo, Adam Purwin. Nowy szef spółki liczy głównie na kruszywa.

"PKP Cargo jest biznesem bardzo mocno skorelowanym ze wzrostem PKB, a projekcje większości analityków na ten rok wskazują wzrost gospodarczy na poziomie 2,5-3,0%. Z perspektywy PKP, gdzie wiekszość przewozów stanowią paliwa stałe oraz kruszwya, jest to dobra wiadomość" - powiedział Purwin dziennikarzom podczas Gospodarczego Trójkata Weimarskiego.

Purwin dodał, że najbardziej liczy na wzrost inwestycji, szczególnie w infrastrukturze, bowiem spowoduje to na pewno wzrost transportu kruszyw. PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (60% udziału w rynku) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2012 roku spółka przewiozła ok. 117 mln ton ładunków.