PKP Cargo jest zainteresowane uruchomieniem bezpośrednich połączeń kolejowych między Polską a Luksemburgiem, wynika z wypowiedzi dyrektora zarządzającego PKP Cargo Jacka Neski, cytowanego przez Luxembourg-Poland Business Club (L-PBC). Luksemburg bada możliwość stworzenia bezpośredniego połączenia kolejowego między tym krajem a Polską.
Reklama

"To bardzo perspektywiczny projekt odpowiadający na trendy na europejskim rynku towarowych przewozów kolejowych" - powiedział Neska, cytowany w komunikacie L-PBC.

Planowane połączenie w oparciu o istniejącą infrastrukturę kolejową miałoby bezpośrednio połączyć Luksemburg z Poznaniem i Warszawą, podano również.

"W ostatnich latach PKP Cargo zrealizowało dwie kluczowe inwestycje ukierunkowane na obsługę przewozów między Europą Zachodnią a państwami Centralnej i Wschodniej Europy (Małaszewicze na polsko-białoruskim przejściu granicznym oraz oddany w grudniu Poznań Franowo). Polska od dawna postrzegana jest jako kluczowy kraj tranzytowy w transporcie między Europą Zachodnią a państwami WNP. Wspólny projekt z Luksemburgiem miałby strategiczne znaczenie" - czytamy dalej w komunikacie.

Inwestycje Luksemburga w rozwój infrastruktury logistycznej to odpowiedź kraju na konieczność zdywersyfikowania gospodarki, która w głównej mierze opiera się na sektorze finansowym. Do 2015 roku możliwości logistyczne, rozumiane jako zdolność do obsługi cargo, zwiększą się czterokrotnie. Stanie się tak dzięki rozbudowie terminala cargo w Bettemburgu.

"Atrakcyjność projektu podwyższa bardzo dobra lokalizacja i organizacja pracy stacji rozrządowej i terminali w Bettemburgu, który często określany jest jako centralny punkt w europejskiej sieci. W naszej opinii, dotychczasowe doświadczenie terminalu m. in. w obsłudze towarów z Hiszpanii i Francji, pozwala oczekiwać na zbudowanie konkurencyjnego połączenia zarówno w zakresie przewozów kontenerowych, jak również dla produktów typu 'Rail Motorway'" -dodał Neska.

Pierwsze kroki na drodze do rozpoczęcia strategicznego projektu już zostały podjęte. W Luksemburgu odbywa się konferencją współorganizowana przez Luxembourg-Poland Business Club, Ambasadę RP oraz Deloitte, na której dyskutują przedstawiciele obu zainteresowanych stron.