Warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosił przetarg ograniczony na kontynuację projektowania i rozbudowy podwarszawskiego odcinka drogi nr 8 pomiędzy Radziejowicami a Paszkowem do parametrów trasy ekspresowej (S8), podała Dyrekcja. Odcinek ma 21,5 km długości.

"Inwestycja została podzielona na dwa odcinki realizacyjne. Pierwszy o długości 9,9 km rozpoczyna się w Radziejowicach i kończy w Przeszkodzie, a drugi biegnie od Przeszkody do Paszkowa na długości 11,6 km. Przetarg jest dwuetapowy. Pierwszy etap polega na sprawdzeniu złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pod względem formalnym. Termin złożenia wniosków mija 24.01.2014r." - czytamy w komunikacie.

Wykonawcy, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu (maksymalnie 20 wykonawców w postępowaniu w zakresie każdego zadania) będą mogli złożyć ofertę cenową na realizację jednego z odcinków, podano również. Wadium wyznaczono w kwocie 3,5 mln zł dla obu zadań.

Kryterium oceny ofert będzie nie tylko cena (waga 90%), ale również termin realizacji (5%) jak i okres gwarancji (5%).

Zakres inwestycji przewiduje m.in. budowę drogi ekspresowej posiadającej 2 jezdnie po 3 pasy ruchu, czterech węzłów: Żabia Wola, Siestrzeń, Młochów i Nadarzyn, 13 wiaduktów i 3 mostów.

Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2015-2017. W Radziejowicach pod Mszczonowem przebudowany odcinek połączy się z już istniejącym fragmentem S8, sięgającym do Piotrkowa Trybunalskiego.