Fotoradary używane przez policję nie umożliwiają precyzyjnej identyfikacji pojazdu, którego prędkość jest mierzona. Dlatego powinny zostać wycofane - uważa Patryk Jaki.

Rzecznik prasowy klubu parlamentarnego Solidarna Polska zapowiedział w Sejmie, że jego klub wystąpi do ministra spraw wewnętrznych o „natychmiastowe wpłynięcie na Komendanta Policji, aby wycofał urządzenia Iskra-1 z powszechnego użytku”.

Jaki poinformował również, że jego klub złoży do Najwyższej Izby Kontroli wniosek o zbadanie „dlaczego Policja w przetargu zdecydowała się na to urządzenie” pomimo tego, że nie spełniało ono wymagań zawartych w rozporządzeniu ministra gospodarki. Solidarna Polska chce też, by całą sprawą zajęła się sejmowa komisja kontroli państwowej.

Fotoradary Iskra-1 są podstawowym miernikiem prędkości używanym przez policję drogową. Sądy coraz częściej uniewinniają niepłacących mandat z uwagi na nieprawidłowe ich działanie. Sprawą importu i legalizacji tych urządzeń zajęła się już warszawska prokuratura okręgowa.