PKP Cargo podtrzymuje chęć zadebiutowania na GPW w IV kw. 2013 r., zgodnie ze strategią prywatyzacyjną PKP SA. Spółka prowadzi obecnie działania przygotowawcze, które są związane z tym procesem - poinformował ISBnews prezes spółki, Łukasz Boroń. Prezes podkreśla, że ostateczna decyzja dotycząca oferty publicznej spółki zależy m.in. od koniunktury na rynkach finansowych.

"Jesteśmy w trakcie przygotowań do debiutu w tym roku. Wdrażamy międzynarodowe standardy rachunkowości i ten proces idzie zgodnie z planem. Jestem optymistą jeśli chodzi o nasz debiut, tym bardziej, że spółka w dużym stopniu jest zrestrukturyzowana i dobrze przygotowana do wejścia na GPW" - powiedział Boroń w rozmowie z ISBnews.

Prezes zaznaczył jednak, że proces zmian w PKP Cargo trwa nieustannie, a jest to wynikiem zarówno świadomości wewnętrznej o potrzebie ulepszania, jak i chęci dalszego rozwoju i ekspansji zagranicznej. Zaznaczył, że osłabienie koniunktury gospodarczej przekłada się na rynek kolejowy, co pokazują statystyki Urzędu Transportu Kolejowego. Dlatego też PKP Cargo kontynuuje procesy optymalizacyjne. Chcąc konkurować na rynkach unijnych musi stale podnosić swoje kompetencje i jakość świadczonych usług, wynika ze słów prezesa spółki.

Pod koniec stycznia PKP S.A. otrzymały zgodę Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na przeprowadzenie prywatyzacji PKP Cargo w trybie debiutu giełdowego. Zgodnie ze strategią prywatyzacji, debiut 50% minus jedna akcja PKP Cargo nastąpi w IV kw. 2013 roku.