Najtańszą ofertę, wartą 544 mln zł brutto, na kontynuację projektowania i przebudowy drogi S8 na odcinku węzeł Powązkowska - węzeł Modlińska w Warszawie, złożyło konsorcjum firm Astaldi i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego, poinformowała Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w komunikacie.

W postępowaniu przetargowym oferty złożyło 6 wykonawców. Deklarowane ceny wahały się od 544 mln zł do ponad 1,7 mld zł brutto. Zamawiający na sfinansowanie inwestycji zamierzał przeznaczyć kwotę 932,95 mln zł brutto.

Wyłoniony w procedurze przetargowej wykonawca na realizację zamówienia będzie miał 27 miesięcy od daty podpisania umowy (do czasu realizacji umowy wlicza się również okresy zimowe).

W zakres zamówienia wchodzą w szczególności: węzeł Wisłostrada o 2 jezdniach jednokierunkowych ( każda 3 pasy ruchu) oraz pas awaryjny wraz z budową lub remontem obiektów inżynierskich oraz węzeł Modlińska o 2 jezdniach jednokierunkowych (każda 2 pasy ruchu) bez pasa awaryjnego wraz z wydzielonymi drogami zbiorczo-rozprowadzającymi na odcinku węzeł Wisłostrada, a także przebudowa obiektu przez rzekę Wisłę, tj. Most Grota-Roweckiego.

Inwestycja ma na celu uzyskanie przekroju drogi ekspresowej na odcinku w. Powązkowska i w. Wisłostrada oraz umożliwienie prowadzenia 5 pasów ruchu w każdym kierunku (dwa dla drogi S i trzy dla ruchu lokalnego). Wykonawca przebuduje także skrzyżowania, wzmocni nawierzchnię jezdni i wykona inne niezbędne prace towarzyszące budowie tego odcinka.

Odcinek węzeł Powązkowska - węzeł Modlińska stanowi II etap inwestycji pn. Przebudowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Powązkowska - węzeł Marki (ul. Piłsudskiego). Całkowita wartość projektu to 2,21 mld zł, z czego maksymalna kwota dofinansowania z UE wynosi nieco ponad 2 mld zł.