Resort skarbu spodziewa się, że konkurs na nowego prezesa PLL LOT zostanie ogłoszony jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia - poinformował PAP w czwartek wiceminister skarbu Rafał Baniak. Ministerstwo chce aby Mazur rozpoczął natychmiast restrukturyzacje firmy.

Odwołany w czwartek Piróg pełnił funkcję prezesa LOT od października 2010 r.

We wtorek zarząd przewoźnika, w związku z trudną kondycją finansową spółki, wystąpił do ministra skarbu o przyznanie pomocy w wysokości 400 mln zł w pierwszej transzy, a MSP poinformowało, że przygotowuje się do udzielenia spółce pomocy publicznej. Dzień później szef resortu skarbu Mikołaj Budzanowski poinformował, że resort pozytywnie ocenia wniosek LOT, a skala całkowitej pomocy wyniesie kilkaset milionów złotych. Podkreślił, że za kondycję finansową PLL LOT odpowiada jej prezes, dlatego oczekuje od rady nadzorczej firmy wyciągnięcia konsekwencji personalnych.

Rada Nadzorcza o przyczynach odwołania Piróga

W komunikacie przesłanym do PAP, rada nadzorcza LOT poinformowała, że ocena dotychczasowej pracy prezesa zarządu Marcina Piróga i "funkcjonowania spółki w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym była przyczyną podjęcia decyzji o zmianach w składzie zarządu".

"Jednocześnie Rada Nadzorcza wyraża przekonanie, że plan restrukturyzacji Spółki, który ma zostać niezwłocznie wdrożony, spowoduje uzyskanie rentowności w maksymalnie krótkim czasie i pozwoli na ustabilizowanie sytuacji PLL LOT S.A. Pomoc udzielona Spółce przez Skarb Państwa gwarantuje sprawne funkcjonowanie Spółki, a tym samym niezakłócone wykonywanie operacji bez uszczerbku dla pasażerów i kontrahentów" - napisano w komunikacie.

Nowy p.o. prezesa LOT jest finansistą

Mazur, któremu rada nadzorcza powierzyła obowiązki szefa firmy, jest członkiem zarządu PLL LOT, zajmuje się sprawami finansowymi. Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej studiował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Ukończył również Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ma także licencję maklera papierów wartościowych.

Karierę zawodową Mazur rozpoczął w bankowości, najpierw pracując w Biurze Maklerskim Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG SA, następnie został dyrektorem i Członkiem Zarządu Domu Maklerskiego Instalexport SA. Od czerwca 1996 r. był dyrektorem Biura Maklerskiego w Polskim Banku Rozwoju SA, a po przejęciu tego Banku przez BRE Bank, został wicedyrektorem BRE Brokers, odpowiedzialnym m.in. za nadzór nad transakcjami międzynarodowymi.

W lipcu 2000 roku został prezesem Domu Inwestycyjnego BWE SA, później pracował w firmie Optimus, najpierw jako dyrektor ds. inwestycji, później jako członek zarządu odpowiedzialny m.in. za sprawy finansowe i projekty restrukturyzacyjne. Od sierpnia 2005 roku przez trzy lata był prezesem Zarządu Struktur & Management Polska, czołowej firmy doradczej z Niemiec, zajmującej się doradztwem dla największych firm w zakresie restrukturyzacji i transakcji na rynku kapitałowym.

Z PLL LOT Mazur jest związany od 2008 r. Najpierw pełnił funkcję dyrektora biura zarządu, a od sierpnia 2009 był prezesem LOT Services. Pracę w PLL LOT łączy z obowiązkami w Radzie Nadzorczej Eurolot, gdzie jest wiceprzewodniczącym.

Zbigniew Mazur ma 45 lata, jest żonaty i ma trójkę dzieci.

LOT za 2011 r. odnotował 145,5 mln zł straty. W 2010 r. strata miała wysokość 163,1 mln zł. W bieżącym roku spółka planowała zysk w wysokości 52,5 mln zł.

Skarb Państwa ma 67,97 proc. akcji LOT, TFS Silesia - 25,1 proc., pozostałe 6,93 proc. należy do pracowników.