Około 630 pociągów dziennie będą uruchamiały Koleje Śląskie - należąca do samorządu wojewódzkiego spółka, która w regionie zastąpi Przewozy Regionalne. Obecnie takich pociągów każdego dnia na tory województwa wyjeżdża 480.

Nowy, ogłoszony w piątek, rozkład będzie obowiązywał od 9 grudnia. Przewoźnik będzie obsługiwał wszystkie regionalne połączenia kolejowe w województwie śląskim.

Jak podał rzecznik spółki Adam Warzecha, pociągi Kolei Śląskich obsłużą wszystkie linie, których stan techniczny pozwala na prowadzenie przewozów bez zagrożenia bezpieczeństwa pasażerów i sprawności taboru.

Pasażerowie będą mieli możliwość podróżowania na terenie całego województwa śląskiego na podstawie jednej taryfy. Koleje Śląskie wprowadzą do niej bilety strefowe, sieciowe, dobowe imienne oraz miesięczne, kwartalne imienne i na okaziciela.

Jak podał Warzecha, w dni robocze do obsługi przewozów pasażerskich w regionie Koleje Śląskie będą wykorzystywały 56 składów, w tym 25 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). W dni wolne od pracy na tory będzie wyjeżdżało mniej pociągów.

Szczegółowy rozkład jazdy Kolei Śląskich można znaleźć pod adresem: http://kolejeslaskie.com/upload/1353076358Koleje_Slaskie-Rozklad_jazdy_od_09-12-2012.pdf, a także w wyszukiwarce połączeń SITKOL http://rozklad.sitkol.pl/bin/query.exe/pn. W najbliższych tygodniach rozkłady jazdy pojawią się na stacjach obsługiwanych przez Koleje Śląskie.

We wrześniu br. zarząd woj. śląskiego podpisał z Kolejami Śląskimi umowę na realizację transportu publicznego w regionie. Zgodnie z jej zapisami, przez trzy lata Koleje Śląskie otrzymają z budżetu województwa ok. 470 mln zł dofinansowania. W tym czasie przejadą z pasażerami blisko 30 mln km.

Kwota dofinansowania będzie zwiększać się co roku - wraz ze wzrostem pracy eksploatacyjnej przewoźnika: ze 150,8 mln zł w roku 2013, do 156,8 mln zł w 2014 i 163,1 mln zł w 2015 r. W dotacji z samorządu mają mieścić się m.in. wszystkie koszty związane z pozyskaniem niezbędnego taboru.