"Trwają procedury administracyjne związane z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę. W planie na najbliższe pół roku mamy rozpoczęcie prac torowych na szlakach Czempiń-Mosina oraz Luboń-Poznań - poinformował w poniedziałek PAP rzecznik Centrum Realizacji Inwestycji w PKP PLK Maciej Dutkiewicz.

W ramach planowanych prac przeprowadzona zostanie kompleksowa modernizacja nawierzchni torowej oraz sieci trakcyjnej. Oprócz 32 km linii kolejowej zmodernizowane zostaną stacje w Czempiniu, Mosinie i Luboniu.

Na tych stacjach, a także na przystankach Iłowiec, Drużyna Poznańska, Puszczykówko, Puszczykowo i Poznań Dębiec, wybudowane zostaną nowe, wyższe perony (o wysokości 76 cm), zainstalowane zostanie oświetlenie, wiaty i ławki dla podróżnych.

Dzięki zbudowaniu pochylni lub wind na perony łatwiej będzie się dostać osobom niepełnosprawnym, rodzicom z dziećmi w wózkach czy podróżnym z cięższym bagażem.

Modernizacja trasy będzie również korzystna dla środowiska naturalnego. Zmniejszy się oddziaływanie ruchu kolejowego na otoczenie poprzez budowę ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, urządzeń podczyszczających wody opadowe.

Modernizacja odcinka Poznań-Czempin przyczyni się też do skrócenia czasu jazdy pociągów na całej trasie Poznań-Wrocław. Roboty modernizacyjne i remontowe prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe na tej trasie pozwolą w 2015 roku pokonać ją nawet w ciągu około 1 godziny i 40 minut.