Posłowie we wtorek podczas drugiego czytania skierowali do komisji infrastruktury rządowy projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Większość klubów zapowiedziała, że będzie głosować za uchwalaniem noweli, ale klub PiS zgłosił do projektu poprawki.

W związku z tym, że zgłoszono poprawki, projekt trafił ponownie do komisji, która ma je zaopiniować.

Nowela ma wprowadzić do polskiego prawa przepisy unijnej dyrektywy w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych (ITS). ITS to w uproszczeniu wykorzystanie np. technologii telekomunikacyjnych, informatycznych do zwiększania bezpieczeństwa uczestników ruchu, efektywności systemu transportowego oraz ochrony środowiska.

Reklama

Większość przepisów tej dyrektywy jest skierowana do Komisji Europejskiej, na którą nałożono obowiązek opracowania specyfikacji dotyczących inteligentnych systemów transportowych. Jednocześnie państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić, by wydane w przyszłości przez KE specyfikacje były stosowane.

Jak kilkakrotnie mówili podczas wtorkowej debaty nad projektem posłowie, poza zapewnieniem zgodności naszych przepisów z prawem Unii Europejskiej nowela nie wprowadzi innych rozwiązań. Projekt noweli rozszerza zawartą w ustawie o drogach terminologię o terminy dotyczące inteligentnych systemów transportowych. Jak wyjaśniał posłom wiceminister transportu Maciej Jankowski, projekt nie zawiera przepisów wykonawczych, ponieważ KE nie przygotowała jeszcze specyfikacji, o których mówi dyrektywa.