Sprawdź, która firma buduje najlepsze drogi w Polsce, a która radzi sobie z tym nieco gorzej - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała ranking wykonawców dróg.

ikona lupy />
Zestawienie liderów wykonawców w zakresie jakości realizowanych robót / Media

Ponad 60 tysięcy badań przeprowadziły w 2011 roku laboratoria GDDKiA. Szczególną uwagę zwrócono na największe inwestycje, zwłaszcza roboty prowadzone przy budowie autostrad i dróg ekspresowych. Na podstawie analizy wyników badań powstało zestawienie prezentujące wykonawców w zakresie jakości robót za rok 2011.

Zestawienie zostało oparte na wskaźniku stanowiącym procent złych wyników w ogóle badań prowadzonych na kontraktach robót budowlanych danej firmy. Ranking został sporządzony w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych prowadzonych w 2011 r. w Laboratoriach Drogowych GDDKiA. Nie uwzględnia innego rodzaju wskaźników, jak np. ekonomiczne.

Wyniki przedstawiają jedynie wycinek działalności firm ujętych w zestawieniu, a samo zestawienie obejmuje jedynie część spośród wykonawców realizujących kontrakty drogowe na zlecenie GDDKiA. Ranking dotyczy liderów wykonawców z 2011 roku. W zestawieniu jest więc np. spółka Dolnośląskie Surowce Skalne, która wówczas była liderem konsorcjum realizującym odcinek C autostrady A2.

GDDKiA systematyczne monitoruje jakość robót, również za pomocą własnych laboratoriów drogowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt pomiarowy i diagnostyczny. Laboratoria te wykonują co najmniej 10% badań wymaganych przez specyfikację przetargową. Dzięki temu możliwa jest bieżąca kontrola jakości realizowanych prac. W wyniku przeprowadzonych analiz w sposób szczególny zwracana jest uwaga na tych wykonawców, u ktorych negatywne wyniki badan laboratoryjnych przekroczyły 25 procent ogółu badań.