Najnowszy, czwarty już ranking jakości budowy dróg tworzony przez GDDKiA wskazuje na lekką poprawę, ale nadal ponad 15 proc. pobranych próbek nie spełnia wymagań.

Trzy procent - o tyle obniżył się procentowy udział wyników badań kontrolnych próbek nie spełniających wymagań do ogółu zbadanych próbek w 2012 roku w porównaniu z badaniami z roku 2011. Jak twierdzi GDDKia, oznacza to, że kontrolowanie jakości daje efekty – wykonawcy zaczynają przywiązywać coraz większą wagę do jakości dróg, które budują.

W tym czasie laboratoria GDDKiA przebadały ponad 63 tysiące próbek. Zestawienie obejmuje wykonawców, dla których liczba zbadanych próbek w tym okresie była większa niż 150. Spośród ponad 44 tysięcy próbek ujętych w rankingu liczba niespełniających wymagań to 6.740. oznacza to 15,2 % złych wyników.

To już czwarty publikowany przez nas ranking jakości wykonawców realizujących nowe inwestycje drogowe i przebudowy. Ranking obejmuje 11 miesięcy od stycznia do listopada 2012 roku.

Reklama
Ranking firm budujacych drogi i autostrady w Polsce
pobierz plik

W tabeli odnotowano 7 awansów, 8 spadków, 11 wykonawców utrzymało dotychczasowe miejsca a w przypadku 17 firm nie ma możliwości porównania z uwagi na liczbę zbadanych próbek mniejszą od 50 w zestawieniu za półrocze 2012 r.