PKP Cargo International wygrało przetarg na przewozy dla ArcelorMittal. W większości będą to przewozy międzynarodowe, ale z pominięciem Polski. „To przełomowy moment w historii spółki” - powiedział prezes firmy Wojciech Balczun portalowi newseria.pl.

Spółka postanowiła w większym stopniu otworzyć się na rynek europejski.

„Bazując na uzyskanych certyfikatach bezpieczeństwa pozwalających nam na samodzielne przewozy na takich rynkach, jak czeski, słowacki czy niemiecki nawiązujemy szereg umów i kontraktów. Dotychczasowe kontrakty miały charakter przewozów z lub do Polski w układzie międzynarodowym” - mówi prezes PKP Cargo.

Kontrakt dotyczy przewozu 700 tys. ton

Ostatni wygrany przetarg tylko w części obejmuje dostawy realizowane do Polski.”W ostatnim czasie udało nam się podpisać umowę na przewozy, które będą organizowane przez naszą spółkę dedykowaną PKP Cargo International, które w części tylko będą realizowane do Polski. Natomiast są to przewozy z Bośni do Ostrawy realizowane dla Arcelor Mittal. Całość umowy dotyczy ponad 700 tys. ton, z tego 400 tys. ton będziemy wozili poza terytorium Polski. - wyjaśnia Wojciech Balczun.

I podkreśla, że to przełomowy moment w historii spółki. Szczególnie dla jej pozycji na zintegrowanym rynku europejskim. „Obserwujemy dużą rywalizację uczestników rynku, którzy chcą docelowo stać się liderami, nie tylko na rynkach lokalnych, ale również rynku zintegrowanego europejskiego. Jesteśmy drugim co do wielkości przewoźnikiem w Europie. To wynikało do tej pory z naszej pozycji w Polsce. W tej chwili chcemy zdecydowanie rozwijać nasze przewozy poza granicami kraju” - zapowiada prezes PKP Cargo.

Polski przewoźnik konkuruje z niemieckim Deutsche Bahn, który dzięki liberalizacji rynku przewozów w UE wszedł na inne lokalne rynki, w tym również na rynek polski, przejmując PCC Rail czy PTK Holding.